Skip to content

Osmoza

Osmoza

Opis

Opis

Instalacja do produkcji wody osmotycznej w procesie odwróconej osmozy, usuwa lub znacznie redukuje wszelkie zanieczyszczenia występujące w wodzie zmiękczonej.

Odwrócona osmoza umożliwia usunięcie z wody cząstek tak małych jak pojedyncze jony, dzięki czemu programy mycia zasilane wodą osmotyczną nie pozostawiają na samochodzie żadnych zanieczyszczeń ani śladów.

Konfiguracja

W zależności od myjni i ilości stanowisk stosuje się instalację jedno lub dwu membranowe o wydajności nominalnej opowiednio 300 i 600 litrów wody osmotycznej na godzinę.

Każda instalacją wyposażona jest w filtry 5μm i 1μm na zasilaniu, elektrozawór otwierajacy dopływ wody do pompy podnoszącej ciśnienie, presostat wskazujący odpowiednie ciśnienie poprawne do produkcji.

W każdym układzie są dwa zawory precyzyjnej regulacji służące do nastawy odpowiednich propocji produkcji do odpadu.

Wyprodukowana woda osmotyczna zbierana jest w zbiorniku z 3 pływakami, które sterują produkcją wody osmotycznej.

Opcjolnanie montuje się czujnik przewodności jakości wody osmotycznej, który mierzy przewodność wody podczas produkcji. Woda osmotyczna o przewodności poniżej 50uS jest dobrej jakości.

Ostatnim elementem układu jest pompa podająca wodę osmotyczną, która uruchamia się w zależności od zapotrzebowania myjni i uruchomionych programów mycia.

Produkcja wody osmotycznej

Produkcja wody osmotycznej powinna odbywać się w stosunku 2:1, czyli na każde wyprodukowany 2 litry wody osmotycznej powstaje 1 litr odpadu.

Dla poprawnie działajacej instalacji jednomembranownej, produkcja wody osmotycznej wynosi w przybliżeniu 300/h, a odpad około 150l/hu. Dla instalacji dwumembranowej odpowiednio 600l/h i 300l/h.

Ważne

W celu zapewnienia najwyższej wydajności membran produkujacych wodę w procesie odwróconej osmozy należy regularnie wymieniać filtry wstępne przed instalacją.

Filtry wstępne pozwalają usunać nadmiar zanieczyszczeń mechanicznych tym samym wydłużają bezawaryjną pracę membran.

Diagnostyka

Diagnostyka

Sterowanie produkcja wody osmotycznej odbywa się w całości przez komputer i oprogramowanie myjni, zapewniając najlepszą diagnostykę.

Oprogramowanie myjni wykrywa anomalnie i niepoprawne warunki pracy informując o tym przez system alarmów.

Myjnia, poprzez sygnały odczytane z układu produkcji, odpowiednio steruje pracą instalacji osmozy. W razie jej awarii przełącza odpowiednio programy mycia wykorzystujące wodę osmotyczną na wodę zmiękczoną zapewniajac nieprzerwaną pracę.

Poradniki

Poradniki


Comments