Skip to content

Ogrzewanie posadzki

Ogrzewanie posadzki

Opis

Opis

Układ ogrzewania posadzki na myjni, oprócz cyrkulacji jest dodatkowym systemem antyzamrożeniowym.

Najważniejszym zadaniem tego układu jest niedopuszczenie do zamarznięcia posadzki na stanowisku mycia co umożliwia bezpieczne korzystanie z myjni przez jej użytkowników podczas mrozów.

Ogrzewanie posadzki działa w pętli zamkniętej to znaczy że czynnik krąży w układzie w jednym miejscu oddając ciepło a przy technice myjni podgrzewając się.

W skład takiego układu wchodzi:

 • czujnik temperatury zewnętrznej,
 • źródło ciepła - np. zainstalowany na myjni kocioł,
 • mieszacz - mikser gorącego czynnika z wychłodzonym czynnikiem,
 • pompa czynnika,
 • elementy grzejne - pętla zatopiona w płycie wylewki.

Konfiguracja

Myjnia w zależności od konfiguracji wyposażona jest w:

 • Podstawowy system ogrzewania posadzki (ręczny mieszacz)
 • Zaawansowany system ogrzewania posadzki (automatyczny mieszacz z regulatorami temperatury smartheating)

Podstawowy system ogrzewania posadzki

Podstawowy system ogrzewania posadzki jest najprostszym i najmniej ekonomicznym układem ogrzewania posadzki na myjni.

Taki układ ogrzewania załącza się poniżej temperatury 2 stopni (ustawienie domyślnie) na zewnątrz.

Gdy temperatura spadnie poniżej tej wartości załącza się pompa ogrzewania posadzki i w zależności od ręcznej nastawy mieszacza na magistrali ogrzewania posadzki, ciepło zostanie przekazane na elementy grzejne.

Taki układ nie ma kontroli nad tym, ile ciepła wymagane jest na utrzymanie niezamarzniętej posadzki. Dodatkowo układ ręczny wymaga korekty nastawy mieszacza w przypadku zmian temperatury znacznie poniżej 0 - podczas intensywnego mrozu, ciepła trzeba dostarczyć znacznie więcej.

W tym systemie nie ma żadnego elektronicznego pomiaru parametrów (zainstalowany jest jedynie termometr cieczy pompowanej w posadzkę) ani diagnostyki poprawności działania układu (brak alarmów).

Zaawansowany system ogrzewania posadzki Smartheating

Zaawansowany system ogrzewnia posadzki to skomplikowany układ regulacji automatycznej.

Takie ogrzewanie posadzki wymaga dodatkowych czujników temperatury zasilania (temperatura cieczy wychodzącej na posadzkę) i powrotu (temperatura cieczy wracającej z posadzki).

Dodatkowo na magistrali ogrzewania zainstalowany jest elektronicznie sterowany siłownik mieszacza ciepłego z chłodnym czynnikiem.

Układ czujników i siłownika połączony jest z komputerem myjni, który w zależności od ustawionego trybu ogrzewania posadzki odpowiednio steruje siłownikiem i daje odpowiednią ilość ciepła na posadzkę.

Oznacza to, że komputer sam dobiera odpowiednie parametry sterowania ogrzewaniem tak żeby było najbardziej wydajne.

Dodatkowo taki układ posiada automatyczną korekcję ciepła w zależności od temperatury zewnętrznej (im chłodniej na zewnątrz tym układ staje się bardziej wydajny).

Tryby działania ogrzewania oraz jego parametry zebrano w osobnej zakładce ustawienia posadzki

Takie ogrzewanie posadzki obniża koszty ogrzewania posadzki o około 30% względem podstawowego.

Ważne

W przypadku wyposażenia myjni w czujnik temperatury wody w kotle (lub komunikacji z kotłem ACV) komputer myjni zabezpiecza kocioł przed wychłodzeniem, odpowiednio wcześniej wyłączając lub ograniczając działanie ogrzewania posadzki.

Schemat

Diagnostyka

Diagnostyka

Układ ogrzewania posadzki Smartheating posiada rozbudowany system diagnostyki:

 • diagnostyka poprawności połączenia elektrycznego (alarmy dotyczące awarii czujników temperatury, awaria siłownika mieszacza)
 • diagnostyka kotła (odłączenie lub ograniczenie ogrzewania posadzki w przypadku wychłodzenia kotła)
 • diagnostyka pracy regulatorów (informacje dotyczące niepoprawnego działania automatycznej regulacji)
 • diagnostyka temperatury zasilania i powrotu (alarmy gdy temperatury spadną poniżej lub wzrosną powyżej bezpiecznej wartości)

Alarmy które mogą wystąpić podczas niepoprawnej pracy Smartheating.

Poradniki

Poradniki

W zakładce poradniki znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące ogrzewania posadzki, problemów oraz czynności obsługowych i naprawczych.


Comments