Skip to content

Cyrkulacja

Cyrkulacja

Opis

Opis

Układ cyrkulacji (wody) jest podstawowym systemem antyzamrożeniowym na myjni bezdotykowej.

System cyrkulacji polega na ciągłym przepływie wody przez węże wysokiego ciśnienia i lance (pistolety, szczotki, pianownice), która uniemożliwia zamarznięcie cieczy.

Załączenie cyrkulacji zależne jest od ustawienia w oprogramowaniu myjni, domyślnie układ uruchamia się poniżej 2 stopni temperatury zewnętrznej.

Konfiguracja

Myjnia w zależności od konfiguracji wyposażona jest w:

  • Podstawowy system cyrkulacji (na elektrozaworach)
  • Rozbudowany system cyrkulacji (na pompie i zbiorniku)

Cyrkulacja na elektrozaworach

Podstawowy system cyrkulacji na myjni uruchomiony jest na elektrozaworze programu spłukiwania (wodą sieciową) i polega na tym, że w momencie uruchomienia się cyrkulacji, elektrozawór jest otwarty ale agregat zostaje wyłączony. Woda sieciowa leci przez instalację pod ciśnieniem sieciowym. Maksymalny przepływ w wody w takim przypadku to 1.1 litr/minutę przez każdy pistolet.

Podstawowy układ cyrkulacji pracuje w pętli otwartej, to znaczy, że czysta woda z sieci trafia pośrednio przez cyrkulację do kanalizacji.

Cyrkulacja na pompie ze zbiornikiem

Rozbudowany system cyrkulacji na myjni składa się z dedykowanej, dodatkowej pompy oraz zbiornika wody cyrkulacji. Woda wykorzystana na myjni trafia do zbiornika zlokalizowanej pod myjnią, gdzie następnie pompa zaciąga wodę i pompuje przez lance (pistolety, szczotki, pianownice).

Taki układ nazywany jest zamkniętym, ze względu na to że woda pracuje w obiegu zamkniętym co znacząco obniża koszty funkcjonowania myjni. Zbiornik posiada własny układ zasilania w wodę, to znaczy, że jeżeli zbiornik nie jest w stanie sam się uzupełnić, otworzy się elektrozawór uzupełniający wodę.

Ważne

Niezależnie od tego czy jest to system podstawowy czy rozbudowany, w zależności od konfiguracji, myjnia może być doposażona w system ciepłej cyrkulacji. Ciepła cyrkulacja polega na tym, że podczas bardzo niskiej temperatury zewnętrznej do wody płynącej w cyrkulacji dodatkowo wtryskiwana jest gorąca woda podgrzewana w kotle.

Układ z ciepłą cyrkulacją pozwala pracować myjni w bardzo niskich temperaturach bez obawy, że myjnia zamarznie.

Ustawienia związane z ciepłą cyrkulacją, tj temperatura załączenia, natężenie ciepłej wody ustawianie jest w oprogramowaniu myjni.

Diagnostyka

Diagnostyka

Układ cyrkulacji posiada rozbudowaną diagnostykę poprawności działania. Układ w wersji rozbudowanej, w momencie zdiagnozowania niepoprawnego działania potrafi wejść w tryb awaryjny pracy cyrkulacji:

  • automatyczne przełączenie na wodę sieciową (cyrkulacja na elektrozaworach)
  • zatrzymanie cyrkulacji (wyłączenie cyrkulacji - niezalecane)
  • ignorowanie awarii (ignorowanie - pompa nadal pracuje mimo awarii)

Alarmy które mogą wystąpić podczas niepoprawnej pracy cyrkulacji są zebrane w osobnej zakładce alarmy cyrkulacji.

Poradniki

Poradniki

W zakładce poradniki znajdziesz najczęściej zadawane pytania dotyczące cyrkulacji, problemów oraz czynności obsługowych i naprawczych.


Comments