Skip to content

Przeglądy

Przeglądy serwisowe

Przeglądy

Zgodnie z podpisanymi warunkami gwarancji inwestor jest zobligowany do przeprowadzenia, wynikającej z zapisów gwarancyjnych, wymaganej ilości przeglądów celem podtrzymania trybu gwarancyjnego.

Interwał przeglądów, wskazany w warunkach gwarancyjnych, powinien być zachowany przez cały okres trwania gwarancji.

Terminowe zgłoszenie gotowości do przeprowadzenia przeglądu leży po stronie inwestora.

Alarm o zbliżającym się przeglądzie

Podczas wizyty serwisowej poproś serwisanta o ustawienie przypomnienie w formie alarmu na sterowniku myjni o kolejnym terminie przeglądu.

Comments