Skip to content

Procedury

Procedury serwisowe

Procedura

Podczas składania zgłoszenia serwisowego inwestor powinien podać numer seryjny myjni, ewentualnie numer NIP/ nazwę firmy oraz adres, pod którym znajduje się myjnia.

Treść zgłoszenia powinna zawierać jak najbardziej szczegółowy opis usterki (objawy, informacje dotyczące numerów stanowisk, programów mycia, określenie jakiej części infrastruktury instalacji dotyczy awaria).

Po zarejestrowaniu zgłoszenia inwestor/administrator myjni otrzymuje potwierdzenie e-mailowe, z nadanym numerem zgłoszenia.

Po ustaleniu terminu wizyty serwisowej przesyłana jest kolejna wiadomość, z dokładnymi wytycznymi oraz danymi kontaktowymi do serwisanta.

W przypadku konieczności zmiany daty serwisu, każdorazowo, przesyłany jest e-mail powiadamiający o nowym terminie wizyty serwisu.

Szczegółowy opis usterki

W miarę potrzeby inwestor może zostać poproszony o przesłanie zdjęć, bądź filmów obrazujących opisywane zdarzenie, celem przeprowadzenie dogłębniejszej analizy danego przypadku.

Szczegółowy opis usterki pozwoli szybciej zdiagnozować uszkodzone elementy myjni. Serwisanci na samochodach serwisowych posiadają wybrane części zamiennie - te, które ulegają awarii najczęściej.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy kontaktu, ze względu na możliwość szybszej identyfikacji , czy też łatwiejszego prześledzenia historii danego incydentu.

Comments