Skip to content

Programowanie stawki na odkurzaczu

Informacje ogólne

Programowanie stawki

Wyświetlacz posiada funkcję zaprogramowania stawki z poziomu urządzenia, czyli możliwość ustawienia określonej ilości czasu odkurzania za dany nominał.

Liczba na wyświetlaczu pokazuje czas w sekundach dla aktualnie wrzuconej monety.

Programuj równowartością jednego kredytu

Stawkę najlepiej jest programować nominałem o równowartości jednego kredytu. Dla wyższych nominałów program automatycznie przeliczy stawkę dla jednego kredytu.

Ustawienie w tryb darmowy odbywa się poprzez ustawienie 0 jako stawki.

Włączenie trybu programowania stawki

Jeżeli wyświetlacz działa jako odkurzacz

Przełącz switch 6 w pozycję ON aby uruchomić tryb programowania stawki.

Wejdź w tryb programowania stawki

Aby wejść w tryb programowania stawki, ustaw adres:

Urządzenie P1 P2 P3 P4 P5 P6
Odkurzacz 1 ON ON ON
Odkurzacz 2 ON ON ON ON
Odkurzacz 3 ON ON ON ON
Odkurzacz 4 ON ON ON ON ON
Odkurzacz 5 ON ON ON ON
Odkurzacz 6 ON ON ON ON ON

Rozpoczęcie programowania nowej stawki

Wrzuć monetę

Gdy tryb programowania stawki jest włączony należy poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się napis "rdY". Oznacza to, że urządzenie jest gotowe do przyjęcia monety.

image

Zaprogramowanie nowej stawki z użyciem przycisku STOP

Gdy urządzenie wyposażone jest w przycisk STOP

 1. Jeżeli urządzenie jest gotowe i na wyświetlaczu jest napis "rdY", wrzucenie monety spowoduje, że wyświetlacz zacznie odlicząć sekundy od zera w górę.
 2. Aby zaakceptować stawkę widoczną na wyświetlaczu należy nacisnąć przycisk STOP, odliczanie zatrzyma się
 3. Należy poczekać, aż liczba na wyświetlaczu zacznie migać, oznacza to, że nowa stawka została zaakceptowana i zapisana w pamięci urządzenia
 4. W momencie gdy liczba na wyświetlaczu miga, naciśnięcie przycisku STOP spowoduje ponowne uruchomienie procesu programowania stawki
 5. Aby wyłączyć tryb programowania stawki należy przełącznik 6 ustawić w pozycję OFF. Wyświetlacz zrestartuje się samoczynnie i przejdzie do normalnego trybu pracy w zależności od zaadresowanego urządzenia.

Proces programowania nowej stawki bez przycisku STOP

Urządzenie bez przycisku STOP

 1. Jeżeli urządzenie jest gotowe i na wyświetlaczu jest napis "rdY", wrzucenie monety spowoduje, że wyświetlacz zacznie odlicząć sekundy od zera w górę.
 2. Aby zaakceptować stawkę widoczną na wyświetlaczu należy przełącznik 6 ustawić w pozycję OFF
 3. Przez chwilę urządzenie będzie pokazywało aktualną stawkę, oznacza to, że urządzenie zapisuje nową wartość do pamięci
 4. Wyświetlacz zrestartuje się samoczynnie i przejdzie do normalnego trybu pracy w zależności od zaadresowanego urządzenia.

Ustawienie trybu darmowego

Tryb darmowy

 1. Jeżeli urządzenie jest gotowe i na wyświetlaczu jest napis "rdY", wciśnięcie przycisku STOP ustawi stawkę na darmową
 2. Na wyświetlaczu pojawi się "0000", należy poczekać aż zacznie mrugać, oznacza to, że tryb darmowy został zapisany
 3. Aby wyłączyć tryb programowania stawki należy przełącznik 6 ustawić w pozycję OFF. Wyświetlacz zrestartuje się samoczynnie i przejdzie do normalnego trybu pracy w zależności od zaadresowanego urządzenia.

Przykładowa tabela dla zaprogramowanej stawki

Przykłady

Wrzucona ilość kredytów Liczba sekund na wyświetlaczu Czas w sekundach za jeden kredyt
1 30 30
1 60 60
1 120 120
2 30 15
2 60 30
2 120 60
5 30 6
5 60 12
5 120 24

"StoP" na wyświetlaczu

Problem z przyciskiem STOP

Gdy tryb programowania stawki jest włączony, a na wyświetlaczu ciągle pokazany jest napis "StoP", może oznaczać to:

 • przycisk STOP jest niepodłączony
 • obwód przycisku stop jest uszkodzony
 • uszkodzenie wyświetlacza

image

Comments