Skip to content

Ustawienia zegara astronomicznego

Ustawienie zegara astronominczego na myjni

  1. Zlokalizuj swoją myjnię np. używając Google Maps. Kliknij prawym przyciskiem myszny, rozwinie się okno w którym podane będą współrzędne tego miejsca.

Oswietlenie

  1. Wprowadź te same współrzędne do sterownika myjni.

Oswietlenie

  1. Upewnij się, że poprawnie skonfigurowałeś zegar na swojej myjni.

Oswietlenie

  1. Przejdź do ustawień oświetlenia na myjni i włącz tryb pracy na "astronomiczne".

Oswietlenie

  1. Pojawią się dwa zegary, informujące kiedy się włączy i kiedy wyłączy oświetlenie na myjni.

  2. Na tej stronie, możesz sprawdzić poprawność ustawienia zegara

Oswietlenie

Comments