Skip to content

Ogrzewanie posadzki

Ogrzewanie posadzki

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące poprawnego eksploatowania i konserwacji układu ogrzewania posadzki na myjni.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Układ ogrzewania posadzki nie załącza się

Sprawdź temperaturę załączenia ogrzewania posadzki w ustawieniach oprogramowania.

Układ ogrzewania załącza się, ale posadzka się nie nagrzewa

  1. Sprawdź czy włączone są pompy obiegowe czynnika - jeżeli nie, sprawdź zabezpieczenia
  2. Sprawdź czy mieszacz układzie podstawowym jest częściowo otwarty lub w przypadku zaawansowanego układu posadzki smartheating, sprawdź czy siłownik mieszacza jest wciśnięty (pokrętło powinno dolegać do obudowy siłownika).
  3. Sprawdź na manometrze na magistrali ogrzewania posadzki ciśnienie cieczy roboczej.

Układ ogrzewania posadzki nie może się nastroić

Pojawiają się błędy dotyczące nieudanego strojenia regulatorów

W przypadku gdy, temperatura zewnętrza oscyluje w okolicy załączenia ogrzewania posadzki, może dojść do niepoprawnego pracy regulatora (posadzka nagrzewa się sama mimo zamkniętego zaworu mieszającego) co powoduje duże zakłócenie i błędy pomiarowe. Podobna sytuacja, może wynikać w momencie gdy na myjni jest duże obłożenie i klienci korzystają z programów na ciepłej wodzie. Następuje wtedy pośrednie nagrzanie posadzki przez ciepłą wodę co zakłóca pomiary.

  1. Sprawdź czy temperatura załączenia nie jest za wysoka (domyślnie 2 stopnie)
  2. Poczekaj do kolejnego strojenia (najlepiej przy minimalnym obłożeniu myjni i stopniowego obniżania się temperatury zewnętrznej)
  3. Jeżeli alarmy pojawiają się często - rozważ przełączenie posadzki z trybu ADVANCED na BASIC
  4. Skontaktuj się z serwisem

Comments