Kody stanu kotła

Kliknij tutaj aby pobrać kompletną instrukcję dostarczoną przez producenta

State Enduser (info level) Commissioning, heating engineer
211 Lockout Lockout
212 Start prevention Start prevention
18 In operation In operation
214 Startup Safety time
218 Startup Prepurging
215 Startup Startup
219 Home run Postpurging
213 Home run Shutdown
217 Home run Home run
216 Standby Standby

Comments