Kody błędów

Kliknij tutaj aby pobrać kompletną instrukcję dostarczoną przez producenta

Błąd nr. Opis na wyświetlaczu SW-KOD Opis usterki
10 Błąd czujnika zewnętrznego
610 Błąd czujnika zewnętrznego (B9) (model pomieszczenia, ochrona instalacji przed zamarzaniem, wartość czujnika nieprawdopodobna)
20 Usterka czujnika temperatury kotła
249 Błąd czujnika SLT (B2)
249 Zwwarcie czujnika zasilania kotła (B2)
440 Czujnik przepływu w obiegu otwartym kotła (B2)
552 Błąd czujnika SLT (B2)
591 Błąd czujnika SLT (B2)
737 Błąd elektronicznego czujnika przepływu SLT (B2)
25 Usterka czujnika temperatury kotła paliwa stałego
611 Błąd czujnika temperatury kotła paliwa stałego (B22)
26 Częsta usterka czujnika temperatury zasilania
612 Błąd wspólnego czujnika temperatury zasilania (B10) (brak czujnika, podwójnie skonfigurowany, skonfigurowany na urządzeniu podrzędnym,…)
28 Usterka czujnika temperatury spalin
Sprawdź połączenie i czujnik. Wymień w razie potrzeby 539 Zwarcie czujnika spalin
540 Czujnik spalin z otwartym obwodem
543 Zwarcie czujnika spalin
544 Czujnik spalin z otwartym obwodem
30 Błąd czujnika temperatury zasilania 1
614 Błąd czujnika temperatury zasilania 1 (B1)
31 Usterka czujnika chłodzenia temperatury zasilania 1
615 Błąd czujnika chłodzenia temperatury zasilania 1 (B16)
32 Błąd czujnika temperatury zasilania 2
616 Błąd czujnika temperatury zasilania 2 (B12)
38 Błąd czujnika regulatora temperatury zasilania
51 Usterka czujnika regulatora temperatury zasilania (B15)
40 Błąd czujnika temperatury powrotu 1
52 Błąd czujnika temperatury powrotu (B7)
250 Błąd czujnika temperatury powrotu (B7)
441 Zwarcie czujnika powrotu kotła (B7)
442 Zwarcie czujnika powrotu kotła (B7)
553 Błąd czujnika temperatury powrotu (B7)
738 Błąd czujnika temperatury powrotu (B7)
46 Usterka czujnika temperatury powrotu kaskady
53 Błąd czujnika temperatury powrotu kaskady (B70)
47 Wspólna usterka czujnika temperatury powrotu
54 Wspólna usterka czujnika temperatury powrotu (B73)
50 Czujnik temperatury CWU/termostat 1 usterka
55 Błąd czujnika temperatury CWU / termostatu 1 (B3)
52 Czujnik temperatury CWU/termostat 2 usterka
56 Błąd czujnika temperatury CWU / termostatu 2 (B31)
54 Błąd czujnika temperatury zasilania cwu
57 Błąd czujnika temperatury zasilania cwu (B35)
57 Usterka czujnika cyrkulacji CWU
58 Błąd czujnika cyrkulacji CWU (B39)
60 Temperatura pomieszczenia 1 usterka czujnika
59 Błąd czujnika temperatury pokojowej 1
65 Temperatura pomieszczenia 2 usterka czujnika
60 Błąd czujnika temperatury pokojowej 2
68 Temperatura pomieszczenia 3 usterka czujnika
61 Błąd czujnika temperatury pokojowej 3
70 Usterka czujnika temperatury zbiornika 1 (górnego)
62 Temperatura zbiornika magazynującego 1 (góra) usterka czujnika (B4)
71 Temperatura zbiornika magazynującego 2 (dno) usterka czujnika
63 Temperatura zbiornika magazynującego 2 (dno) usterka czujnika (B41)
72 Błąd czujnika temperatury zbiornika 3 (środkowy)
64 Temperatura zasobnika 3 (środkowa) usterka czujnika (B42)
73 Temperatura kolektora 1 usterka czujnika
65 Temperatura kolektora 1 usterka czujnika (B6)
74 Temperatura kolektora 2 usterka czujnika
66 Usterka czujnika temperatury kolektora 2 (B61)
76 Usterka czujnika specjalnego 1
873 Brak dalszego rozróżnienia na kod Albatrosa
78 Usterka czujnika ciśnienia wody
291 usterka czujnika ciśnienia wody (zwarcie lub przerwa w obwodzie)
506 usterka czujnika ciśnienia wody (zwarcie lub przerwa w obwodzie)
560 usterka czujnika ciśnienia wody (zwarcie lub przerwa w obwodzie)
758 usterka czujnika ciśnienia wody (zwarcie lub przerwa w obwodzie)
786 Uzupełnianie wody, usterka czujnika po stronie wtórnej
789 Uzupełnianie wody, usterka czujnika po stronie wtórnej
793 Uzupełnianie wody, usterka czujnika po stronie wtórnej
797 Uzupełnianie wody, usterka czujnika po stronie wtórnej
81 Zwarcie LPB lub brak zasilania magistrali
67 Zwarcie LPB lub brak zasilania magistrali
82 Kolizja adresów LPB
103 Kolizja adresów LPB
83 Zwarcie BSB-Wire lub brak komunikacji
595 Zwarcie BSB-Wire lub brak komunikacji
84 Kolizja adresów BSB-Wire
104 Kolizja adresów BSB-Wire
85 Błąd komunikacji radiowej BSB
604 Błąd komunikacji radiowej BSB
91 Utrata danych w EEPROM
618 Utrata danych EEPROM
98 Usterka klipsa zaworu mieszającego 1
605 Usterka zacisku zaworu mieszającego 1
99 Usterka klipsa zaworu mieszającego 2
606 Usterka zacisku zaworu mieszającego 2
100 Dwa mastery zegara
105 Dwóch masterów czasu
102 Master zegara bez rezerwy chodu
106 Clock time master without power reserve
105 Komunikat dotyczący konserwacji
87 Komunikat o konserwacji
109 Nadzór Temperatura kotła
287 Nadzór pompy po płomieniu, próba płaska 1 nie powiodła się
503 Flatnesstest1 z czujnikiem przepływu po awarii płomienia; cyrkulacja pompy jest aktywna
504 Flatnesstest1 z czujnikiem przepływu po awarii płomienia; cyrkulacja pompy jest aktywna
592 Alarm kotła
110 Blokada STB
305 otwarte TL / STB powoduje blokadę
306 Przekroczona temperatura STB
412 otwarte TL / STB powoduje blokadę
419 Temperatura na zasilaniu kotła> TempKessMaxSTBSec
420 Temperatura powrotu kotła jest wyższa niż (temperatura kotła + Sd_RL_groesser_VL)
421 Temperatura powrotu kotła jest wyższa od / równa (temperatura kotła + Sd_RL_groesser_VL - 2K)
422 Temperatura zasilania kotła nie jest wiarygodna (< 0° C)
423 Temperatura zasilania kotła nie jest wiarygodna (> 124 °C)
424 Nieprawidłowa temperatura powrotu kotła (<0 ° C)
425 Temperatura powrotu kotła> TempRuecMaxSTBSec
426 Temperatura kotła rośnie szybciej niż dopuszcza TempGradMax
427 resetowanie kryteriów (temperatura kotła niższa od nastawy temperatury kotła i Delta-T mniejsza niż dTkTrSTB) dla błędu 426 nie osiągnięto
428 dT jest wyższy niż dyferencjał projektowy dTkTrSTB + 16K
429 kryteria resetowania (Delta-T mniejsze niż ½ dTkTrSTB) po nieosiągnięciu błędu 433
430 Temperatura na zasilaniu kotła> TempKessMaxSTBSec
431 powtórzenie STB - przekroczenie temperatury
431 powtórzenie STB - przekroczenie temperatury
432 Przekroczona temperatura STB
432 Przekroczona temperatura STB
433 Przekroczona temperatura STB
433 Przekroczona temperatura STB
434 Przekroczona temperatura STB
434 Przekroczona temperatura STB
435 Przekroczona temperatura STB
435 Przekroczona temperatura STB
436 Elektroniczny STB wyłączył się (ciepło resztkowe)
436 Elektroniczny STB wyłączył się (ciepło resztkowe)
437 Błąd powtórzenia 426 przekracza wartość parametru gradientu Grenze
437 Błąd powtórzenia 426 przekracza wartość parametru gradientu Grenze
438 Błąd powtórzenia 433 przekracza wartość parametru GrenzeDeltaT
438 Błąd powtórzenia 433 przekracza wartość parametru GrenzeDeltaT
550 otwarty TL/SLT powoduje rozpoczęcie zapobiegania startu
551 otwarty TL/SLT powoduje rozpoczęcie zapobiegania startu
754 otwarte TL / STB powoduje blokadę
756 Przekroczona temperatura STB
809 Temperatura zasilania kotła nie jest wiarygodna (< 0° C)
810 Temperatura zasilania kotła nie jest wiarygodna (> 124 °C)
811 Nieprawidłowa temperatura powrotu kotła (<0 ° C)
812 Temperatura powrotu kotła> TempRuecMaxSTBSec
813 Temperatura na zasilaniu kotła> TempKessMaxSTBSec
814 Temperatura na zasilaniu kotła> TempKessMaxSTBSec
815 Temperatura kotła rośnie szybciej niż dopuszcza TempGradMax
816 resetowanie kryteriów (temperatura kotła niższa od nastawy temperatury kotła i Delta-T mniejsza niż dTkTrSTB) dla błędu 426 nie osiągnięto
817 dT jest wyższy niż dyferencjał projektowy dTkTrSTB + 16K
818 kryteria resetowania (Delta-T mniejsze niż ½ dTkTrSTB) po nieosiągnięciu błędu 433
819 Temperatura powrotu kotła jest wyższa niż (temperatura kotła + Sd_RL_groesser_VL)
820 Temperatura powrotu kotła jest wyższa od / równa (temperatura kotła + Sd_RL_groesser_VL - 2K)
111 Wyłącznik bezpieczeństwa ogranicznika temperatury
264 Wyłącznik bezpieczeństwa ogranicznika temperatury
117 Zbyt wysokie ciśnienie wody
68 Water pressure on input H1 too high (start prevention)
309 Ciśnienie wody na wejściu H1 za wysokie (blokada)
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
566 Zbyt wysokie ciśnienie wody na wejściu H1 (zabezpieczenie przed uruchomieniem)
118 Zbyt niskie ciśnienie wody
69 Ciśnienie wody na wejściu H1 zbyt niskie
310 Ciśnienie wody na wejściu H1 zbyt niskie (blokada)
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
566 nadzór nad ciśnieniem statycznym (zapobieganie startowi)
119 Wyłącznik ciśnieniowy wody został odcięty
294 wyłącznik ciśnieniowy (zabezpieczenie przed uruchomieniem)
295 wyłącznik ciśnieniowy (blokada)
563 wyłącznik ciśnieniowy (blokada)
564 wyłącznik ciśnieniowy (zabezpieczenie przed uruchomieniem)
121 Temperatura zasilania CH1 nie została osiągnięta
70 Temperatura zasilania CH1 nie została osiągnięta
122 Temperatura zasilania CH2 nie została osiągnięta
71 Temperatura zasilania CH2 nie została osiągnięta
125 Przekroczona maksymalna temperatura kotła
286 temperatura nadzoru jest przekroczona po raz drugi po zakończeniu czasu tolerancji
500 temperatura nadzoru jest przekroczona po raz drugi po zakończeniu czasu tolerancji
501 brak zmiany temperatury po pojawieniu się płomienia na czujniku przepływu
501 brak zmiany temperatury po pojawieniu się płomienia na czujniku przepływu
502 brak zmiany temperatury po pojawieniu się płomienia na czujniku powrotu
740 Dynamiczny nadzór temperatury kotła (blokada)
126 Temperatura ładowania CWU nie została osiągnięta
72 Temperatura ładowania CWU nie została osiągnięta
127 Nie osiągnięto temperatury legionelli CWU
73 Nie osiągnięto temperatury legionelli CWU
128 Utrata płomienia podczas pracy
244 Przekroczono licznik błędów powtórzeń
253 Utrata płomienia podczas pracy
394 Utrata płomienia podczas pracy
394 Utrata płomienia podczas pracy
394 Utrata płomienia podczas pracy
625 Przekroczono licznik błędów powtórzeń
834 Utrata płomienia podczas pracy
835 Utrata płomienia podczas pracy
854 Prąd jonizacji spadł poniżej progu IonLimitGrenz, licznik powtórzeń zostanie zmniejszony
854 Prąd jonizacji spadł poniżej progu IonLimitGrenz, licznik powtórzeń zostanie zmniejszony
854 Prąd jonizacji spadł poniżej progu IonLimitGrenz, licznik powtórzeń zostanie zmniejszony
129 Niewłaściwy dopływ powietrza Sprawdzić dopływ powietrza
130 Przekroczona maksymalna dopuszczalna temperatura spalin
132 Wyłącznik bezpieczeństwa presostatu gazu
261 Presostat gazu jest otwarty
262 Uniemożliwienie uruchomienia z powodu otwarcia presostatu gazu w czasie bezpieczeństwa
409 Presostat gazu jest otwarty
410 Presostat gazu jest otwarty
411 Uniemożliwienie uruchomienia z powodu otwarcia presostatu gazu w czasie bezpieczeństwa
133 Przekroczony czas bezpieczeństwa do powstania płomienia
625 Przekroczono licznik błędów powtórzeń
245 Przekroczono licznik błędów powtórzeń
254 Przekroczony czas bezpieczeństwa do powstania płomienia
395 Przekroczony czas bezpieczeństwa do powstania płomienia
395 Przekroczony czas bezpieczeństwa do powstania płomienia
625 Przekroczono licznik błędów powtórzeń
755 Przekroczony czas bezpieczeństwa do powstania płomienia
757 Przekroczono licznik błędów powtórzeń
146 Błąd konfiguracji czujnika/siłownika
107 Schemat częściowy konfiguracji
269 Nieprawidłowa funkcja pompy PWM
583 Schemat częściowy regulator powrotu i pompa obejściowa nie są dozwolone w tym samym czasie
151 Błąd BMU wewnętrzny
330 błąd przy zamykaniu przekaźnika zapłonu
331 błąd przy otwieraniu przekaźnika zapłonu
332 błąd przy zamykaniu przekaźnika zaworu gazowego 1
333 błąd przy otwieraniu przekaźnika zaworu gazowego 1
336 błąd przy zamykaniu przekaźnika bezpieczeństwa
337 błąd przy otwieraniu przekaźnika bezpieczeństwa
630
152 Błąd parametryzacji
0 Brak dalszego rozróżnienia na kod Albatrosa
342 Parametr "VO_Modu_up_VD" (linia ???) lub "VO_Modu_down_VD" (linia ???) musi być >= 0,2 s.
343 VO_Modu_auf lub VO_Modu_ab jest parametryzowane jako 0
345 Usterka spowodowana zmianą rodzaju gazu
346 Naruszenie wiarygodności: Wartość zadana prędkości obrotowej przy pełnym obciążeniu max (SI) [3842.1]/[3843.1] <= Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora (FA) 9616
347 Naruszenie wiarygodności: Prędkość docelowa przy pełnym obciążeniu max (FA) 9530 <= Prędkość docelowa przy pełnym obciążeniu max (SI) [3842.1]/[3843.1].
348 Naruszenie wiarygodności: Prędkość docelowa przy częściowym obciążeniu Min (SI) [3840.1]/[3841.1] => Prędkość docelowa przy zatrzymaniu Max (FA) 9551
349 Naruszenie wiarygodności: Prędkość docelowa przy częściowym obciążeniu min (FA) 9524/9525 => Prędkość docelowa przy częściowym obciążeniu min (SI) [3840.1]/[3841.1].
350 Warunek N_TL (50) <= N_TL_Ex (590) naruszony
351 Warunek N_VL (46) > N_VL_Ex (591) naruszony
352 Warunek N_TL_Ex < N_VL_Ex naruszony
353 Naruszenie stanu: [N_TL < N_TL_gaz egzotyczny]; [N_TL_gaz egzotyczny < N_VO_Drift] lub [N_TL_gaz egzotyczny < N_VO_Drift_Fls].
354 Warunek Ion_Ex_UG_TL (592) < Ion_Ex_OG_TL (593) naruszony
355 Warunek Ion_Ex_UG_VL (594) < Ion_Ex_OG_VL (595) naruszony
356 punkty interpolacji krzywej regulacji nie są sortowane według prędkości wentylatora (w porządku rosnącym)
518 Parametr B0_Start lub B3_Start poza dopuszczalnym zakresem. Niezgodny warunek Bx_Minimum <= Bx_Start <= Bx_Maximum.
519 Parametr B0_Stop lub B3_Stop poza dopuszczalnym zakresem. Niezgodna konsola Bx_Minimum <= Bx_Stop <= Bx_Start <= Bx_Maximum.
569 funkcja nie występuje w LMS
570 funkcja nie występuje w LMS
571 HX: Ogranicznik temperatury HK
573 HX: presostat powietrza
574 HX: sygnał obciążenia 0..10V
575 H6 ma podwójną funkcję (sek. i nicht sek.)
576 H7 ma podwójną funkcję (sek. i nicht sek.)
577 B4 ma podwójną funkcję (sek. i nicht sek.)
578 QX: pompa obejściowa Q12
579 QX: żądanie chłodzenia K28
580 QX: napełnianie wodą K34
581 EM: regulator przepływu powrotnego
767 EM: podwójna funkcja
780 Prawdopodobieństwo naruszenia parametrów sterowania palnikiem
781 Częściowe obciążenie jest większe niż obciążenie zapłonowe
782 Obciążenie zapłonowe jest wyższe niż pełne obciążenie
831 Parametr Maksymalna temperatura powrotu dla testu znoszenia wyższego niż dla funkcji STB.
832 Parametr Maksymalna różnica temperatury zasilania/powrotu dla testu znoszenia jest wyższa niż dla funkcji STB.
839 Błąd parametryzacji
840 błąd parametru: próg płomienia za mały
850 prędkość wentylatora lub parametr czasu dla ADA nie są poprawnie sortowane
851 Operacja Blokada jest aktywna
853
855 Brak dalszego rozróżnienia na kod Albatrosa
153 Jednostka ręcznie zablokowana
622 Zbyt długie wciśnięcie przycisku resetowania
235 Jednostka ręcznie zablokowana
848 ustawianie parametrów zakończone. Zresetuj, aby zastosować wszystkie zmiany
849 ustawianie parametrów zakończone. Zresetuj, aby zastosować wszystkie zmiany
160 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora
233 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora
377 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora: bieg domowy
377 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora: bieg domowy
378 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora: czuwanie
378 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora: czuwanie
379 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora: zapłon
379 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora: zapłon
380 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora: wentylacja wstępna
380 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora: wentylacja wstępna
381 Próg prędkości wentylatora nie został osiągnięty po wentylacji
381 Próg prędkości wentylatora nie został osiągnięty po wentylacji
749 Nie osiągnięto progu prędkości wentylatora
162 APS nie zamyka się
96 Tryb LP 5 i LP są otwarte
256 Presostat powietrza nie zamyka się: wentylacja wstępna
397 Presostat powietrza nie zamyka się
397 Presostat powietrza nie zamyka się
398 Presostat powietrza nie zamyka się: wentylacja wstępna
398 Presostat powietrza nie zamyka się: wentylacja wstępna
399 Presostat powietrza nie zamyka się: zapłon
399 Presostat powietrza nie zamyka się: zapłon
404 Tryb LP 5 i LP są otwarte
625 Przekroczono licznik błędów powtórzeń
625 Przekroczono licznik błędów powtórzeń
752 Presostat powietrza nie zamyka się
866 Brak dalszego rozróżnienia na kod Albatrosa
867 Brak dalszego rozróżnienia na kod Albatrosa
868 APS się otworzył
868 APS się otworzył
871 Brak dalszego rozróżnienia na kod Albatrosa
872 Brak dalszego rozróżnienia na kod Albatrosa
164 Usterka czujnika przepływu / ciśnienia HC
292 Usterka czujnika przepływu / ciśnienia HC
293 Usterka czujnika przepływu / ciśnienia HC
561 Awaria czujnika przepływu / ciśnienia HC (blokada)
562 Usterka czujnika przepływu / ciśnienia HC (zapobieganie uruchomieniu)
856
863 Początek błędu monitora przepływu HK (pozycja błędu)
864 Początek błędu monitora przepływu HK (zapobieganie uruchomieniu)
166 Presostat powietrza nie otwiera się
255 Presostat powietrza nie otwiera się
396 Presostat powietrza nie otwiera się
396 Presostat powietrza nie otwiera się
753 Presostat powietrza nie otwiera się
170 Główne ciśnienie wody
785 Uzupełnianie wody, usterka czujnika po stronie pierwotnej
790 Uzupełnianie wody, usterka czujnika, strona pierwotna (blokada)
794 Uzupełnianie wody, usterka czujnika, strona pierwotna (blokada)
798 Uzupełnianie wody, usterka czujnika po stronie pierwotnej
171 Styk alarmowy 1 aktywny
800 Alarmkontakt H1
805 Alarmkontakt H4
172 Styk alarmowy 2 aktywny
801 Alarmkontakt H2 EM1
802 Alarmkontakt H2 EM2
803 Alarmkontakt H2 EM3
806 Alarmkontakt H5
173 Styk alarmowy 3 aktywny
807 Alarmkontakt H6
174 Styk alarmowy 4 aktywny
804 Alarmkontakt H3
808 Alarmkontakt H7
176 Ciśnienie wody 2 za wysokie
196 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM1) za wysokie
198 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM1) za wysokie
200 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM1) za wysokie
312 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM1) za wysokie (blokada)
512 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM2) za wysokie (blokada)
514 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM3) za wysokie (blokada)
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
177 Ciśnienie wody 2 za niskie
197 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM1) za niskie
199 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM1) za niskie
201 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM1) za niskie
511 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM1) za niskie
513 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM2) za niskie
515 Ciśnienie wody na wejściu H2 (EM3) za niskie
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
178 Termostat graniczny CH1
108 Termostat graniczny CH1
771 Termostat graniczny CH
772 Termostat graniczny CH
179 Termostat graniczny CH2
109 Termostat graniczny CH2
771 Termostat graniczny CH
772 Termostat graniczny CH
183 Urządzenie w trybie parametryzacji
301 Unit in parameterization mode (lock-out)
303 Urządzenie w trybie parametryzacji (zapobieganie uruchomieniu)
340 Rozpocznij prewencję po zmianie rodzaju gazu
341 Zapobieganie zapłonowi w celu ustawienia zakresu zapłonu i nadzoru
770 Unit in parameterization mode (parameter stick)
193 Zacznij zapobiegać
845 Zacznij zapobiegać
846 Zapobieganie startowi jest aktywne
195 Czas uzupełniania wody
783 Maximum refil time per charging exceeded
787 Maximum refil time per charging exceeded (lock-out)
791 Maximum refil time per charging exceeded (lock-out)
795 Maximum refil time per charging exceeded
196 Czas uzupełnienia wody/tydzień
784 Maksymalny czas uzupełniania na tydzień przekroczony
788 Maksymalny czas uzupełniania na tydzień przekroczony (blokada)
792 Maksymalny czas uzupełniania na tydzień przekroczony (blokada)
796 Maksymalny czas uzupełniania na tydzień przekroczony
217 Błąd czujnika
765 Zwarcie elektrody jonizacyjnej
766 Zwarcie elektrody jonizacyjnej
241 Czujnik temperatury zasilania dla błędu pomiaru wydajności
80 Czujnik temperatury zasilania dla błędu pomiaru wydajności
242 Czujnik temperatury powrotu dla błędu pomiaru wydajności
81 Czujnik temperatury powrotnej dla błędu pomiaru wydajności
243 Błąd czujnika basenu
82 Usterka czujnika basenu (B13)
260 Czujnik przepływu 3
320 Temperatura zasilania 3 Błąd czujnika
270 Exc temp diff h' exch
507 Różnica temperatur między czujnikiem DryFire a czujnikiem temperatury zasilania po przekroczeniu maksymalnego poziomu (blokada)
744 Różnica temperatur między czujnikiem DryFire a czujnikiem temperatury zasilania po przekroczeniu maksymalnego poziomu (blokada)
317 Częstotliwość sieci
275 Częstotliwość sieci poza specyfikacją
461 Częstotliwość sieci poza specyfikacją
320 Usterka czujnika temperatury ładowania CWU
83 Usterka czujnika temperatury ładowania CWU
321 Usterka czujnika wylotu CWU
84 Usterka czujnika wylotu CWU
322 Ciśnienie wody 3 za wysokie
85 Ciśnienie wody na wejściu H3 za wysokie
516 Ciśnienie wody na wejściu H3 za wysokie (blokada)
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
323 Ciśnienie wody 3 za niskie
86 Ciśnienie wody na wejściu H3 zbyt niskie
517 Ciśnienie wody na wejściu H3 zbyt niskie (blokada)
565 nadzór nad ciśnieniem statycznym (blokada)
324 To samo wejście czujnika BX
110 To samo wejście czujnika BX
325 Ten sam czujnik Wejście BX / moduł rozszerzający
111 Ten sam czujnik Wejście BX / moduł rozszerzający
326 Ten sam czujnik Wejście BX / grupa zaworów mieszających
112 Ten sam czujnik Wejście BX / grupa zaworów mieszających
327 Grupa zaworów mieszających o tej samej funkcji
113 Ten sam moduł rozszerzenia funkcji
328 Grupa zaworów mieszających o tej samej funkcji
114 Grupa zaworów mieszających o tej samej funkcji
329 Ta sama funkcja z modułem zewnętrznym / grupą zaworów mieszających
115 Ta sama funkcja z modułem zewnętrznym / grupą zaworów mieszających
330 Wejście czujnika BX1 nie działa
116 Wejście czujnika BX1 nie działa
331 Wejście czujnika BX2 nie działa
117 Wejście czujnika BX2 nie działa
332 Wejście czujnika BX3 nie działa
118 Wejście czujnika BX3 nie działa
333 Sensor input BX4 no function
119 Wejście czujnika BX4 nie działa
335 Wejście czujnika BX21 nie działa
211 Wejście czujnika BX21 brak funkcji Moduł rozszerzenia 1
213 Wejście czujnika BX21 brak funkcji Moduł rozszerzenia 2
215 Wejście czujnika BX21 brak funkcji Moduł rozszerzenia 3
336 Wejście czujnika BX22 nie działa
212 Wejście czujnika BX22 bez funkcji Moduł rozszerzenia 1
214 Wejście czujnika BX22 bez funkcji Moduł rozszerzenia 2
216 Wejście czujnika BX22 bez funkcji Moduł rozszerzenia 3
337 Wejście czujnika B1 nie działa
123 Wejście czujnika B1 nie działa
338 Wejście czujnika B12 nie działa
124 Wejście czujnika B12 nie działa
339 Brak pompy kolektora Q5
125 Brak pompy kolektora Q5
340 Brak pompy kolektora Q16
126 Brak pompy kolektora Q16
341 Brak czujnika kolektora B6
127 Brak czujnika kolektora B6
342 Ładowanie solarne Brak czujnika CWU B31
128 Ładowanie solarne Brak czujnika CWU B31
343 Brak integracji słonecznej
129 Brak integracji słonecznej
344 Brak bufora siłownika słonecznego K8
130 Brak bufora siłownika słonecznego K8
345 Brak basenu z siłownikiem słonecznym K18
131 Brak basenu z siłownikiem słonecznym K18
346 Brak pompy kotła na paliwo stałe Q10
132 Brak pompy kotła na paliwo stałe Q10
347 Brak czujnika porównawczego kotła na paliwo stałe
133 Brak czujnika porównawczego kotła na paliwo stałe
348 Błąd adresu kotła na paliwo stałe
134 Błąd adresu kotła na paliwo stałe
349 Brak zaworu temperatury powrotu bufora Y15
135 Brak zaworu temperatury powrotu bufora Y15
350 Błąd adresu bufora
136 Błąd adresu bufora (przykład nie adres urządzenia 1)
351 Błąd adresu wstępnej regulacji / adresu pompy pierwotnej
137 Błąd adresu wstępnego / adresu pompy pierwotnej (przykład nie adres urządzenia 1)
352 Błąd adresu równoważenia hydraulicznego
138 Błąd adresu wyważania hydraulicznego (przykład nie dotyczy adresu urządzenia 1)
353 Brak czujnika przepływu kaskady B10
139 Brak czujnika przepływu kaskady B10
354 Czujnik specjalny 2
874 Brak dalszego rozróżnienia na kod Albatrosa
371 Temperatura zasilania CH3
188 Temperatura zasilania CH3
372 Termostat ograniczający CH3
210 Ograniczenie obwodu cieplnego termostatu 3
771 Termostat ograniczający CH
772 Termostat ograniczający CH
373 Moduł rozszerzenia 3
607 Moduł rozszerzenia 3
374 Sitherm Pro calculation
359 wartość kontrolna jest poza dopuszczalnym zakresem
360 obliczona wartość docelowa kroków nominalnych jest wyższa niż limit parametru. Zły gaz lub zbyt niskie ciśnienie gazu
361 obliczona wartość docelowa kroków nominalnych jest niższa niż limit parametru. Zbyt wysokie ciśnienie gazu?
362 Obecne położenie silnika krokowego jest wyższe niż limit parametrów. Zły gaz lub zbyt niskie ciśnienie gazu
363 Obecne położenie silnika krokowego jest niższe niż limit parametrów. Zbyt wysokie ciśnienie gazu?
364 obecny prąd jonizacyjny poza ustalonym zakresem
365 obecna wartość R_ poza ustawionym zakresem
625 Przekroczono licznik błędów powtórzeń
375 Silnik krokowy BV
366 otwarty obwód połączenia z silnikiem krokowym lub otwarty obwód w silniku krokowym
367 Uszkodzony obwód zwrotny silnika krokowego
368 Zbyt niskie napięcie zasilania silnika krokowego CombOptimiz
369 Zbyt wysokie napięcie zasilania silnika krokowego CombOptimiz
370 Zapobieganie startowi w przypadku przerwania pracy silnika krokowego
376 Wartość graniczna testu dryftu
357 Prędkość wentylatora poza zdefiniowanym pasmem porównania kopii; Wahania napięcia zasilania lub nieprawidłowe dane techniczne przy częściowym lub pełnym obciążeniu.
358 Prąd jonizacji lub prędkość wentylatora podczas testu pełzania elektrody poza zdefiniowanym zakresem. Problem: napięcie zasilania, specyfikacja PWM wentylatora
371 Różnica regulacji przekroczyła sparametryzowaną górną granicę [DPA645]
372 Różnica regulacji spadła poniżej sparametryzowanej dolnej granicy (646)
373 Test znoszenia elektrody spowodował zahamowanie startu 4 razy z rzędu. Problem: Prędkość obrotowa dmuchawy (napięcie zasilania) lub prąd jonizacyjny nie występuje w paśmie.
768 Naruszenie wartości kontrolnej podczas próby pełzania. Nie osiągnięto nastawy jonów w teście dryftu.
769 Zderzenie prądu jonizacji podczas testu dryftu. Możliwie. Za wysoka wartość zadana jonu w sprzężeniu dodatnim lub w teście dryftu.
821 Wartość sprawdzana podczas próby pełzania wykracza poza dopuszczalny zakres
822 Minimalna różnica prądu podczas próby pełzania spadła poniżej wartości granicznej
823 Maksymalna różnica prądu podczas testu pełzania przekroczyła wartość graniczną
824 Próg dla różnicy stopni naruszonej w fazie ustalania testu pełzania.
825 Maksymalny prąd jonizacji nie występuje na końcu testu pełzania. Prąd musi osiągnąć maksimum w ostatnich 5 sekundach testu.
827 Prędkość nie została osiągnięta lub nie można jej było utrzymać podczas próby znoszenia.
836 Temperatura powrotu lub różnica temperatur za duża
377 Zapobieganie testowi dryftu
418 Monitor licznika testu dryftu przekroczył sparametryzowany limit (657)
857 Silna, nieskorygowana zmiana prądów jonizacyjnych wykryta przez nadzór ADA. Nie wykonano testu znoszenia elektrody przez zbyt długi czas i prawdopodobnie elektrody są mocno postarzałe.
865 Zaległe punkty ADA, ale od dłuższego czasu brak ważnego nadzoru ADA.
378 Powtórzenie wewnętrzne
382 Szybkość powtórzeń
384 Światło obce
251 Światło zewnętrzne (blokada)
252 Światło obce (prewencja startowa)
391 Światło zewnętrzne (blokada)
391 Światło zewnętrzne (blokada)
392 Światło zewnętrzne (blokada)
392 Światło zewnętrzne (blokada)
393 Światło obce (prewencja startowa)
748 Światło zewnętrzne (blokada)
385 Zbyt niskie napięcie sieci
554 Zbyt niskie napięcie sieci
555 Zbyt niskie napięcie sieci
386 Tolerancja prędkości wentylatora
232 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora
234 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: bieg domowy
374 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: zapłon
374 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: zapłon
375 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: częściowe obciążenie
375 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: częściowe obciążenie
382 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: po oczyszczeniu
383 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: zapłon
384 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: zapłon
385 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: pełne obciążenie
386 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: częściowe obciążenie
387 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: bieg domowy
388 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: czuwanie
389 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: przedmuch
390 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: po oczyszczeniu
531 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: przedmuch
532 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: po oczyszczeniu
534 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora: po oczyszczeniu
750 Przekroczona tolerancja prędkości wentylatora
387 Tolerancja ciśnienia powietrza
257 presostat powietrza nie zamknięty
258 przełącznik ciśnienia powietrza otwarty
265 presostat powietrza nie zamknięty
400 presostat powietrza zamknięty: praca
401 presostat powietrza otwarty: przedmuch po
402 presostat powietrza otwarty: przedmuch
403 presostat powietrza otwarty: zapłon
416 presostat powietrza nie zamknięty: zapłon
416 presostat powietrza nie zamknięty: zapłon
417 presostat powietrza nie zamknięty: przedmuch
417 presostat powietrza nie zamknięty: przedmuch
751 presostat powietrza nie zamknięty
388 Czujnik CWU nie działa
830 błąd konfiguracji wejście czujnika B3 / B38
391 Regulator pokojowy 1
392 Regulator pokojowy 2
393 Regulator pokojowy 3
426 Sprawdź przepustnicę spalin
527 usterka przepustnicy spalin
528 usterka przepustnicy spalin
427 Skonfiguruj przepustnicę spalin
525 Parametryzacja przepustnicy spalin
429 Zbyt wysoka zawartość wody dynamicznej
288 Zbyt wysokie ciśnienie dynamiczne wody (zabezpieczenie przed uruchomieniem)
558 Zbyt wysokie ciśnienie dynamiczne wody (zabezpieczenie przed uruchomieniem)
559 Zbyt wysokie ciśnienie dynamiczne wody (blokada)
759 Zbyt wysokie ciśnienie dynamiczne wody (blokada)
430 Zbyt niski poziom wody dynamicznej
289 Zbyt niskie ciśnienie dynamiczne wody (zabezpieczenie przed uruchomieniem)
557 Zbyt niskie ciśnienie dynamiczne wody (zabezpieczenie przed uruchomieniem)
763 Zbyt niskie ciśnienie dynamiczne wody (blokada)
764 Zbyt niskie ciśnienie dynamiczne wody (blokada)
431 Główny czujnik wymiennika
520 Usterka czujnika pierwotnego wymiennika ciepła
545 Czujnik zwarciowy pierwotnego wymiennika ciepła B26 (zabezpieczenie przed uruchomieniem)
546 Czujnik pierwotnego wymiennika ciepła w układzie zwarciowym B26 (start Czujnik pierwotnego wymiennika ciepła w układzie otwartym B26 (zapobieganie rozruchowi)
547 Czujnik zwarciowy pierwotnego wymiennika ciepła B26 (blokada)
548 Czujnik zwarciowy pierwotnego wymiennika ciepła B26 (blokada)
742 Usterka czujnika pierwotnego wymiennika ciepła (blokada)
743 Usterka czujnika pierwotnego wymiennika ciepła (zabezpieczenie przed uruchomieniem)
432 Brak uziemienia funkcji
745 brak uziemienia powoduje błąd sprzężenia zwrotnego przekaźnika
746 brak uziemienia powoduje błąd sprzężenia zwrotnego przekaźnika bezpieczeństwa
747 brak uziemienia powoduje błąd sprzężenia zwrotnego przekaźnika zaworu gazowego
433 Temperatura Wymiennika ciepła
307 zbyt wysoka temperatura wyjściowego wymiennika ciepła
308 zbyt wysoka temperatura wyjściowego wymiennika ciepła
508 Aktywna funkcja ogranicznika przegrzania (blokada). Temperatura jest lub była wyższa niż TaAbschalt LUB zmierzona temperatura nie jest wiarygodna
509 aktywna funkcja ogranicznika ochrony przed przegrzaniem (zapobieganie uruchomieniu). Temperatura jest lub była wyższa niż TaAbschalt LUB zmierzona temperatura nie jest wiarygodna
537
875 Brak dalszego rozróżnienia na kod Albatrosa

Comments