Kody błędów

Kliknij tutaj aby pobrać kompletną instrukcję dostarczoną przez producenta

Info

Jeśli podczas pracy kotła wystąpi awaria, działanie instalacji zostaje zablokowane, a wyświetlacz zaczyna migać. Pierwszym wyświetlanym znakiem jest „E” lub „b”, a dwa następne znaki oznaczają kod awarii tak, jak jest to opisane w tabeli poniżej.

Warning

Aby odblokować działanie instalacji:

  • Nacisnąć przycisk „RESET” wyświetlacza.
  • Jeśli awaria się powtarza, należy skontaktować się z instalatorem.
Kody Opis awarii Środki zaradcze
E00 Błędny sygnał obecności płomienia 1. Sprawdzić przewody elektryczne (zwarcie w okablowaniu 24 V) 2. Sprawdzić elektrodę 3. Wymienić sterownik MCBA
E02 Brak sygnału obecności płomienia po pięciu próbach uruchomienia kotła 1. Sprawdzić przewód zapłonowy 2. Sprawdzić elektrodę i jej pozycję 3. Sprawdzić obecność gazu na palniku
E03 Błąd zaworu gazu lub uszkodzony triac Wymienić zasilacz lub zawór gazu
E04 Trwałe zablokowanie Nacisnąć przycisk „RESET”
E05 Brak detekcji płomienia lub zła jakość napięcia zasilania 1. Sprawdzić odstęp elektrody 2. Sprawdzić rezystancję w kΩ przewodu elektrody 3. Stabilizacja prądu zasilania kotła
E06 Wykrycie błędu na wejściu sterownika Sprawdzić wejście i nacisnąć przycisk „RESET”
E07 Błąd przekaźnika zaworu gazu Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESETACH”, Wymienić sterownik MCBA
E08 Zestyk presostatu powietrza nie zamyka się Sprawdzić presostat powietrza
E11 Błąd pamięci EPROM Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESETACH”, wymienić sterownik MCBA
E12 Rozwarte styki termostatu maks. lub przepalony bezpiecznik 24 V 1. Sprawdzić termostat ograniczający 2. Sprawdzić bezpiecznik 24 V sterownika MCBA 3. Brak mostka na zaciskach 12-13 / Przerwa w obwodzie termostatu granicznegod
E13 Błąd wewnętrzny Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESETACH”, wymienić sterownik MCBA
E14 Zawilgocenie obwodu 24 V Sprawdzić i, jeśli trzeba, osuszyć obwód 24 V [czujniki, zaciski itd.]
E15 Błąd wewnętrzny Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESETACH”, wymienić sterownik MCBA
E16 Błąd wewnętrzny Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESETACH”, wymienić sterownik MCBA
E17 Błąd wewnętrzny Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESETACH”, wymienić sterownik MCBA
E18 T1 > 110°C 1. Sprawdzić przewody czujnika NTC i wymienić, jeśli trzeba 2. Jeśli czujnik NTC1 jest OK, sprawdzić, czy woda przepływa w obiegu kotła
E19 T2 > 110°C Sprawdzić przewody czujnika NTC2 i wymienić, jeśli trzeba
b24 Czujniki NTC1 i NTC2 są podłączone odwrotnie Zamienić czujniki NTC1 i NTC2
E25 Zbyt duży gradient T1 1. Sprawdzić, czy pompa obiegowa pracuje 2. Jeśli pompa jest sprawna, odpowietrzyć instalację
b26 Rozwarte styki presostatu gazu lub presostatu braku wody Sprawdzić presostat gazu lub presostat braku wody
b26 Zbyt wysoka temperatura na pompie 1. Sprawdzić przegrzanie pompy 2. Sprawdzić przepływ w pompie 3. Sprawdzić czy pompa nie została zabrudzona
b26 Zablokowana/nieaktywna pompa Sprawdzić prawidłowość pracy pompy
E28 Brak sygnału z tachometru wentylatora 1. Sprawdzić połączenie z regulatorem PWM 2. Sprawdzić przewody wentylatora 3. Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESETACH”, wymienić wentylator, jeśli to nie pomoże, wymienić sterownik MCBA
E29 Sygnał z tachometru wentylatora nie spada do „0” 1. Sprawdzić ciąg komina 2. Jeśli ciąg jest prawidłowy, wymienić wentylator
E30 Maksymalna różnica temperatury między T1 i T2 jest zbyt duża Sprawdzić obieg wody
E31 Zwarcie czujnika NTC1 1. Sprawdzić podłączenie czujnika NTC1 2. Sprawdzić przewody czujnika NTC1 3. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić czujnik NTC1
E32 Zwarcie czujnika NTC2 1. Sprawdzić podłączenie czujnika NTC2 2. Sprawdzić przewody czujnika NTC2 3. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić czujnik NTC2
E33 Zwarcie czujnika NTC3 1. Sprawdzić podłączenie czujnika NTC3 2. Sprawdzić przewody czujnika NTC3 3. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić czujnik NTC3
E35 Zwarcie czujnika NTC5 1. Sprawdzić podłączenie czujnika NTC4 2. Sprawdzić przewody czujnika NTC5 3. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić czujnik NTC5
E36 Przerwa w obwodzie czujnika NTC1 1. Sprawdzić podłączenie czujnika NTC1 2. Sprawdzić przewody czujnika NTC1 3. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić czujnik NTC1
E37 Przerwa w obwodzie czujnika NTC2 1. Sprawdzić podłączenie czujnika NTC2 2. Sprawdzić przewody czujnika NTC2 3. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić czujnik NTC2
E38 Przerwa w obwodzie czujnika NTC3 1. Sprawdzić podłączenie czujnika NTC3 2. Sprawdzić przewody czujnika NTC3 3. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić czujnik NTC3
E40 Przerwa w obwodzie czujnika NTC5 1. Sprawdzić podłączenie czujnika NTC5 2. Sprawdzić przewody czujnika NTC5 3. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić czujnik NTC5
b43 Wartość parametrów EPROM poza zakresem Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESETACH”, zaprogramować ponownie sterownik MCBA lub wymienić
E44 Błąd wewnętrzny Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESETACH”, wymienić sterownik MCBA
E52 Zbyt duża temperatura spalin (NTC5) 1. Sprawdzić podłączenie czujnika NTC5 2. Sprawdzić przewody czujnika NTC5 3. Jeśli problem nie ustępuje, wymienić czujnik NTC5
E60 Błąd podczas odczytu parametrów 1. Nacisnąć „RESET” 2. Jeśli problem trwa nadal, wymienić MCBA
E61 Presostat powietrza jest zamknięty, gdy powinien się otworzyć Sprawdzić presostat powietrza
b62 Ciśnienie wody Sprawdzić ciśnienie wody
b65 Nieprawidłowa prędkość wentylatora podczas rozruchu kotła 1. Sprawdzić napięcie zasilania sterownika MCBA 2. Jeśli napięcie jest prawidłowe, wymienić wentylator
E83 Zbyt wysoka temperatura czujnika NTC6 Sprawdzić zawór 3-drożny lub napęd zaworu
E113 Częstotliwość sieci elektrycznej poza zakresem Sprawdzić częstotliwość sieci elektrycznej
E114 Błąd lub konflikt adresów kaskady Sprawdzić adres kaskady
E115 Błąd wewnętrzny Jeśli problem trwa nadal po dwóch „RESET”, wymienić sterownik MCBA
b116 Wahania częstotliwości sieci elektrycznej >1,5 Hz Sprawdzić częstotliwość sieci elektrycznej
b117 Otwarcie styków presostatu powietrza podczas pracy palnika Sprawdzić presostat powietrza
b118 Zbyt mały prąd jonizacji podczas pracy palnika Pomierzyć prąd jonizacji
b119 Otwarcie styków presostatu gazu podczas pracy palnika Sprawdzić presostat gazu
E122 Nieprawidłowa rezystancja czujnika NTC1 lub NTC2 Sprawdzić czujniki NTC1 i NTC2
E123 Uszkodzony czujnik NTC1 lub NTC2 Sprawdzić czujniki NTC1 i NTC2
E124 Zablokowany czujnik NTC1 lub NTC2 Sprawdzić czujniki NTC1 i NTC2

Comments