Skip to content

Zmiękczacz

Programowanie i ustawienia głowicy zmiękczacza Clack

Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje dotyczące poprawnego programowania i ustawień głowicy Clack

Procedura programowania

Info

Podczas programowania należy zwrócić uwagę na rozmiar butli zmiękczacza. W zależności od wielkości myjni butle te różnią się wielkością.

Po włączeniu ekran pokazuje jedno z poniższych wyświetleń użytkownika 1. Objętość pozostająca do rozpoczęcia regeneracji systemu. 2. Ilość dni lub objętość pozostająca do rozpoczęcia regeneracji systemu. 3. Natężenie przepływu oraz “A” lub “b” w zależności która butla aktualnie pracuje. 4. Aktualne natężenie przepływu przez system. 5. Aktualny czas dnia. zmiekczacz

Tryb serwisowy

Wejście do trybu serwisowego

Aby wejść w tryb serwisowy należy dwukrotnie nacisnąć i przytrzymać przyciski “NEXT” i “⛛” zmiekczacz
W pierwszym ustawieniu należy wybrać 1.0Γ i nacisnąć “NEXT” zmiekczacz W kolejnym kroku należy wybrać “oFF” i nacisnąć “NEXT” zmiekczacz
W następnym kroku należy wybrać “dPoFF” i nacisnąć przycisk “NEXT” zmiekczacz Kolejnym krokiem jest wybór jednostki twardości - tu należy ustawić “dH” i nacisnąć przycisk “NEXT” zmiekczacz Następnie należy ustawić programy regeneracji (po ustawieniu żądanego programu należy nacisnąć przycisk “NEXT”): 1 - BACKWASH zmiekczacz 2 - BRINE dn zmiekczacz 3 - RINSE zmiekczacz 4 - FILL zmiekczacz 5 - END zmiekczacz Po naciśnięciu przycisku “NEXT” ekran powinien pokazać wyświetlenia użytkownika

Ustawienia parametrów

Wejście do trybu ustawień parametrów

Aby wejść w ten tryb należy nacisnąć i przytrzymać przyciski “NEXT” i “⛛” do momentu aż wyświetli się napis “SET SOFTENING zmiekczacz zmiekczacz Następnie należy nacisnąć przycisk “NEXT” aby przejść do ustawień czasów poszczególnych programów regeneracji: 1 - BACKWASH - 10 min zmiekczacz 2 - BRINE - 60 MIN zmiekczacz 3 - RINSE - 8 MIN zmiekczacz 4 - FILL - 6,00kg 1 9,00kg 2 12,00kg 3 zmiekczacz Po wciśnięciu przycisku “NEXT” należy ustawić pojemność systemu: 160 1 250 2 330 3 zmiekczacz Po ustawieniu pojemności należy nacisnąć przycisk “NEXT” i wybrać tryb wyliczenia objętości między regeneracjami - należy ustawić “AUГo” zmiekczacz Następnie należy ustawić typ regeneracji “on 0” - regeneracja natychmiastowa w chwili wyzerowania się wodomierza. zmiekczacz Kolejnym krokiem jest ustawienie przekaźników w tym celu należy wybrać opcję “rLY 1” -> “on” i nacisnąć “NEXT” zmiekczacz zmiekczacz Następnie należy ustawić czas na 0:01 i nacisnąć “NEXT” aby ustawić czas wyłączenia zmiekczacz Czas wyłączenia należy ustawić na 78:00 (suma czasów cyklu regeneracji) i nacisnąć “NEXT” zmiekczacz Następnie należy ustawić drugi przekaźnik “rLY 2” -> “Error” i nacisnąć “NEXT” zmiekczacz zmiekczacz Ostatnim krokiem jest ustawienie ilości soli “SALГ” na “oFF” po naciśnięciu przycisku “NEXT” zostanie wyświetlony ekran użytkownika
zmiekczacz zmiekczacz

Ustawienia użytkownika

Ustawienia użytkownika

Aby wejść w tryb ustawień użytkownika, należy nacisnąć i przytrzymać przyciski „NEXT” i „△”, aż wyświetli się „HARDNESS”. zmiekczacz Strzałką w górę lub w dół należy ustawić wartość twardości wody wejściowej i nacisnąć przycisk “NEXT”. zmiekczacz Następnie należy ustawić wartość twardości wody wyjściowej (0°dH) zmiekczacz zmiekczacz W kolejnym kroku należy ustawić okres między regeneracjami (14 dni) zmiekczacz Ostatnim krokiem jest ustawienie przy ilu metrach sześciennych ma zacząć się regeneracja zmiekczacz

Uwaga!

Pamiętaj, aby zawsze zbiorniku solanki znajdowała się sól w tabletkach

Sklep BKF Myjnie

[Sprawdź sól w naszym sklepie][1]

Wykrywanie i usuwanie usterek

Error 1001 lub 101 (w zależności od daty produkcji głowicy)

Sterownik nie rozpoznaje rozpoczęcia regeneracji

Error 1002 lub 102 (w zależności od daty produkcji głowicy)

Tłok zablokowany mechanicznie

Error 1003 lub 103 (w zależności od daty produkcji głowicy)

Zbyt długi czas pracy silnika przy próbie przejścia do kolejnego etapu regeneracji

Error 1004 lub 104 (w zależności od daty produkcji głowicy)

Zbyt długi czas pracy silnika przy próbie powrotu do pozycji praca /serwis

Error 1006 lub 106 (w zależności od daty produkcji głowicy)

Zawór mieszający MAV nie może osiągnąć prawidłowej pozycji

Error 1007 lub 107 (w zależności od daty produkcji głowicy)

Zawór mieszający MAV zbyt krótko pracował (w odniesieniu do prawidłowego przełączenia)

[1]: https://sklep.bkfmyjnie.pl/sol-tabletkowa-25-kg,3,49922,23


  1. dla zmiękczacza 160 - myjnie 2 i 3 stanowiskowe 

  2. dla zmiękczacza 250 - myjnie 4 stanowiskowe 

  3. dla zmiękczacza 330 - myjnie 5 i 6 stanowiskowe 

Comments