Skip to content

Wyjścia użytkownika

Dedykowane wyjścia użytkownika

[ADMIN] Myjnia → User IO

od wersji v2.20.5

USER IO

user user

Myjnia może zostać rozbudowana o dodatkowy moduł 12 wyjśc cyfrwoych do sterowania peryferyjnymi urządzeniami klienta.

Wyjśćie może zostać dowolnie skonfigurowane, to znaczy może przynależeć do myjni, jako obiektu lub konkretnego stanowiska. To oznacza, że dane wyjście może mieć różny wyzwalacz.

  • Czerowny - wyjście nieaktywne
  • Zielony - wyjście aktywne

Aktualnie wspierane tryby aktywacji wyjścia cyfrowego dla Myjni:

Parametr Opis
Wyłączone Wyjście wyłączone
Błąd myjni Wyjście załącza się gdy myjnia nie jest w stanie pracować poprawnie (nie jest gotowa do mycia)
Aktywne alarmy Wyjście załącza się gdy na myjni aktywny jest alarm)

Aktualnie wspierane tryby aktywacji wyjścia cyfrowego dla Stanowiska:

Parametr Opis
Wyłączone Wyjście wyłączone
Awaria Wyjście załącza się gdy nie jest gotowe do pracy (brak komunikacji, awaria stanowiska)
Wyłączoenie płatności Wyjście załącza się stanowisko nie jest gotowe na przyjęcie płatności zewnętrznych (np. rozłącza płątności gdy jest poza godzinami pracy)
Głośniki Wyjście załącza się gdy na stanowisku pojawi się kredyt i wyłącza 20 sekund po zakończeniu mycia

Info

Dla danego typu urządzenia (myjnia, stanowisko) można ustawić więcej niż jedno sterowane wyjście.

Comments