Skip to content

Zegar

Zegar

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] System → Zegar

zegar

Na tej stronie są ustawienia zegara na myjni.

W przypadku gdy myjnia jest podłączona do Internetu, możliwe jest włączenie serwera czasu, wtedy oprogramowanie automatycznie aktualizuje czas według ustawień regionalnych, w kolejnej zakładce Serwer Czasu

Jeżeli myjnia nie posiada dostępu do sieci, czas można wprowadzić ręcznie klikająć na kolejne pola.

Serwer czasu

zegar

Szczegółowe ustawienia regionalne dla myjni to jest:

  • Strefa czasowa
  • Automatyczna zmiana czasu na leti

muszą być ustawione zgodnie z położeniem myjni. Ustawienia należy potwierdzić przyciskiem OK.

Zadbaj o poprawne ustawienie czasu na myjni

Poprawne ustawienie czasu na myjni, umożliwia:

  • trafną diagnostykę na podstawie wystawionych alarmów,
  • dokładną rejestrację transakcji, szczególnie ważne w przypadku kart lojalnościowych
  • właściwą komunikację z serwerem danych

Ustawienie zegara

Przykład ustawień dla myjni w Polsce

  1. Włącz Serwer Czasu, przycisk musi być podświetlony na zielono (jeżeli myjnia nie jest podłączona do Internetu, czas należy wprowadzić ręcznie)
  2. Ustaw Strefę czasową odpowiednią dla lokalizacji myjni - dla myjni w Polsce jest to (GMT +01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb
  3. Zaznacz Automatyczna zmiana czasu na leti
  4. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK

Comments