Skip to content

Użytkownicy sterownika myjni

Dostęp

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] System → Dostęp

Ustawienia użytkowników

Oprogramowanie myjni pozwala stworzyć dodatkowych użytkowników, z ograniczonymi prawami dostępu lub edycji do niektórych treści sterownika (np. zmiana stawek).

Dostep Dostep Dostep

Stworzenie nowego użytkownika polega na dodaniu kolejnego Login. W tym celu na liście rozwijanej Użytkownik należy wybrać wolne pole.

Następnie należy w polu login wprowadzić nazwę nowego użytkownika np. Obsluga, oraz wprowadzić hasło nowego użytkownika w polu Hasło.

Dla każdego z użytkowników istnieje możliwość ograniczenia dostępu do zakładek i pól w sterowniku.

Typy uprawnień:

Parametr Opis
Odmów Brak możliwośi otwarcia strony, podglądu i edycji
Podgląd Możliwość otwarcia strony i podglądu, brak możliwości edycji
Zmiana Możliwosć otwarcia strony, podglądu i edycji parametrów
Specjalne Możliwosć otwarcia strony, podlągu i edycji parametrów oraz dla częsci finansowej - wyzerowanie obrotu

Kategorie treści:

Odmów Podgląd Zmiana
Finanse: obrót ❌ strona niedostępna 🔍 obrót myjni, rozmieniarki, odkurzaczy, yeti ✏ możliwość skasowania obrotu
Finanse: stawki ❌ strona niedostępna 🔍 podgląd na stawki programów mycia, odkurzacza i cen sprzedaży karty na rozmieniarce, podgląd na promocje ✏ możliwość zmian stawek i cen, możliwość ustawienia promocji na myjni
Finanse: parametry ❌ strona niedostępna 🔍 podgląd na ustawienia wyświetlacza (język, skalowanie, sposób wyświetlania), podgląd na ustawienia pracy pulpitu ✏ możliwość zmian ustawień wyświetlacza i pracy pulpitu (działanie przycisku stopu)
Odmów Podgląd Zmiana
Myjnia: zarządzanie ❌ strona niedostępna 🔍 podgląd na wszystkie strony w zakładce głównej "myjnia" ✏ możliwość włączenia stanowiska, możliwość skasowania alarmów zbiornika z proszkiem i cyrkulacji, możliwość wyłączenia pracy stanowiska, możliwość zmiany ustawień oświetlenia
Myjnia: parametry ❌ strona niedostępna 🔍 podgląd na wszystkie strony w zakładce głównej "myjnia" ✏ możliwość zmian ustawień ogrzewania posadzki, możliwosć zmiany ustawień cyrkulacji, możliwość zmiany ustawień produkcji osmozy, możliwość zmiany ustawień odsysania monet, możliwość zmiany ustawień dozowania
Odmów Podgląd Zmiana
System: zegar ❌ strona niedostępna 🔍 podgląd na ustawienia zegara na myjni ✏ możliwość zmian ustawień czasu na myjni
System: ekran ❌ strona niedostępna 🔍 podgląd na ustawienia ekranu i wygaszacza ✏ możliwość zmian ustawień ekranu
System: internet ❌ strona niedostępna 🔍 podgląd na ustawienia sieciowe, dostęp do informacji o oprgramowaniu, dostęp do licencji myjni ✏ możliwość utworzenia kopii zapasowej, możliwość aktualizacji licencji, możliwość zmian ustawień sieciowych, możliwość zmiany wysyłanych protokołów Carwash Managera
System: dostęp ❌ strona niedostępna 🔍 podgląd na ustawienia użytkowników myjni ✏ możliwość zmiany uporawnień dla użytkowników myjni

Zatwierdź

Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem Zatwierdź.

Pracownicy myjni

W oprogramowaniu zdefiniowany jest domyślny użytkownik operator (hasło domyślne: 111) posiadający:

  • uprawnienia jedynie do poglądu wszystich stron z zakładki "finanse" (brak możliwości edycji)
  • uprawienia do zarządznaia myjnią i zmiany ustawień zgodnie z tabelą "Myjnia: zarządzanie"

To nardzędzie pozwala stworzyć użytkowników dla pracowników myjni, odpowiednio nadając uprawnienia, zabezpieczysz myjnię przed nieautoryzowanym dostępem i zmianą ustawień.

Zarządzanie bazą danych użytkoników

Dostep

Na tej stronie są akcje związane z:

  • reinicjalizacją całej bazy użytkowników (skasowanie wszystkich użytkników oprócz admin i serwis)
  • skasowanie dnaego użytkownika (wybranego z listy po prawej stronie)

Comments