Skip to content

Licencja

Licencja

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] System → Licencja

podatki podatki

Zakładka służąca do wczytywania pliku licencyjnego dla myjni.

Plik licencyjny zachowany jest na sterowniku i odczytanie odbywa się tylko w momencie uruchomienia myjni.

W danych polach wskazane są szczegóły licencji.

W celu odczytania aktualnej licencji, wybiersz odpowiednik nośnik:

  • FTP - połączenie Internetowe
  • USB - pamięć przenośnia USB wpięta do sterownika

Comments