Skip to content

Internet

Licencja

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] System → Internet

podatki podatki

Ta strona wizualizacji zarządza połączeniem Internetowym na myjni.

W zależności od ustawienia Uzyskaj adres automatycznie:

  • Tak - myjnia sama pobiera adres sieciowy z routera połączeń
  • Nie - myjnia wymaga wprowadzenia adresu połączenia ręcznie

Ustawienie należy zatwierdzić przyciskiem OK

NetControl

W tej częsci ustawień istnieje możliwość:

Comments