Skip to content

Firmware

Podatki

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] System → Firmware

podatki

Na tej stronie zebrano informacje dotyczące oprogramowania zainstalownego na myjni oraz dane komputera myjni.

W tym miejscu istnieje możliwość zapisania lub odczytania kopii zapasowej ustawień sterownika - przy wymianie oprogramowania.

W celu utworzenia lub odczytania kopii zapasowej, wybiersz odpowiednik nośnik:

  • FTP - połączenie Internetowe
  • USB - pamięć przenośnia USB wpięta do sterownik

a następnie wykonaj preoces zapisu lub odczytu.

Comments