Skip to content

Carwash Manager

Carwash Manager

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] System → CNM

Ustawienia

Carwash-Manager

Ustawietnia związane z wysyłanymi danymi na serwery chmury BKF. W zależności od prefetencji ustaw kanały komunikacji, które mają być widoczne w Twoim Carwash Managerze.

Parametr Opis
Włącz Włącza lub wyłącza usługę wysyłania i odbierania danych
DNS System nazw domenowych, domyślnie włączone, ustawienie zwiazane z konfifuracją sieciową
Obrót Włącza lub wyłącza wysyłąnie danych finansowych stanowisk myjni, rozmieniarki i odkurzacza
Monitor Włącza lub wyłącza podstawowe parametry monitorujące myjnię (np. czujniki chemii, ciśnienie wody, temepratura zewnętrzna, ogrzewanie)
Alarmy Włącza lub wyłącza wysyłanie obrazu alarmów występujących w sterowniku myjni
Zdarzenia Włącza lub wyłącza rejestrację zdarzeń na sterowniku
Parametry Włącza lub wyłącza synchronizację parametrów myjni z chmurą
BKF Card Włącza lub wyłącza obsługę kart lojalnościowych i synchronizację z serwerem
Inkasacja Włącza lub wyłącza mechanizm inkasacji finansowych myjni
Protokoły Włącza lub wyłącza dodatkowe dane diagnostyczne

Comments