Skip to content

Woda

Woda

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Woda

W zależności od sposobu zasilania myjni w wodę, można wydzielić:

  • zasilanie sieciowe
  • zasilanie sieciowe wspomagane hydroforem
  • zasilanie hydroforem ze zbiornikiem buforowym
  • zasilanie sieciowe wspomagane hydroforem sterowanym falownikiem
  • zasilanie hydroforem sterowanym falownikiem ze zbiornikiem buforowym

Woda - zasilanie sieciowe

Woda

Zasilanie sieciowe to najprostszy sposób zasilania myjnię w wodę.

W standardowej konfiguracji myjni do wskazania odpowiedniego ciśnienia wykorzystuje się presostat, który tylko wskazuje czy jest odpowiednie ciśnienie wody.

W rozbudowanej wersji myjni, wskazanie ciśnienia odbywa się za pomocą przetwornika ciśnienia wody, który określa dokładne ciśnienie wody zasilającej.

Woda - zasilanie hydroforowe

Woda

W przypadku gdy ciśnienie sieci wodociągowej jest niewystarczające, natomiast ilość i przepływ wody jest zapewniona, istnieje możliwość doposażenia myjni w hydrofor podnoszący ciśnienie na myjni.

Taki zestaw instaluje się wprost na zasilaniu myjni.

Jeżeli mogą nastąpić przerwy w dostawie wody, myjnię doposaża się w zbiornik buforowy, magazynujący wodę, którą odbiera myjnia przez zestaw hydroforowy.

Zbiornik buforowy jest automatycznie uzupełniany na podstawie odczytu z 2 pływaków. Trzeci pływak pełni funkcję alarmową w przypadku gdy zbiornik zostanie przelany.

Myjnia może zostać uruchomiona tylko w przypadku gdy słup cieczy osiągnie poziom dolnego pływaka.

Zadane ciśnienie ustawia się polem Zadane ciśnienie.

Zasada działania polega na uruchomieniu hydroforu gdy zadane ciśnienie spadnie poniżej wartości zadanej i wyłączy się po jej przekroczeniu. Domyśla histereza działania hydroforu to 0,4 bara.

Woda - zasilanie hydroforowe z falownikiem

Woda
Woda

Zestaw hydroforowy może być wyposażony w falownik, połączenie hydroforu z falownikiem daje bardzo stabilne ciśnienie na myjni (parametr Zadane ciśnienie).

Komputerowo sterowany hydrofor utrzymuje stałe ciśnienie na myjni nie powodując skoków ciśnień związanych z klasycznym hydroforem.

Woda - Wykres ciśnienia

Woda

Dla myjni wyposażonych w przetwornik ciśnienia istnieje możliwość sprawdzenia ciśnienia z ostatniego okresu wynoszącego 6 godzin.

Woda - płukanie filtra

Ta opcja dotyczy tylko myjni wyposażonych w automatyczny filtr samoczyszczący do wody zasilającej. Czyszczenie filtra odbywa się automatycznie codziennie o wyznaczonej porze.

Na czas czyszczenia filtra (około 1 minuty), myjnia jest nieczynna.

Woda - Wodomierz - zużycie wody

Woda

Jeżeli myjnia wyposażona jest w wodomierz podłączony do komputera myjni, w tym miejscu liczone jest zużycie wody:

  • narastające - od momentu uruchomienia myjni,
  • ostatni - od momentu ostatniego skasowania.

Licznik ostatni można skasować przyciskiem Kasuj.

Dodatkowo na tej stronie jest tabela o zdarzeniu wynikającego ze spadku ciśnienia poniżej zalecanego lub wzrostu blisko wartości granicznej. Rekord składa się z wartości ciśnienia i daty wystąpienia zdarzenia.

Woda

W przypadku wodomierza liczone jest zużycie okresowe wody wyrażone w litrach/minutę w ujęciu minutowym, 15-minutowym, godzinnym i dobowym.

Po kliknięciu na tabelę okresowego zużycia wody, otworzy się strona z wykresem.

Woda - Wodomierz - wykres zużycie wody

Woda

Wykres z ostatniej godziny wskazujący na okresowe zużycie wody.

Comments