Skip to content

Oświetlenie

Oświetlenie

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Oświetlenie

Ustawienia

Oswietlenie

Myjnia kontroluje dwa typy oświetlenia:

  • Oświetlenie stałe - oświetlenie całej myjni (oświetlenie obwodowe myjni)
  • Oświetlenie stanowiskowe - oświetlenie danego stanowiska mycia - po uiszczeniu płatności za mycie

Ustawienia oświetlenia stałego

Parametr Opis
Wyłączone Oświetlenie wyłączone
Włączone Oświetlenie włączone na stałe
Automat Oświetlenie kontrolowane przez czujnik zmierzchowy
Czasowe Oświetlenie czasowe - uruchamiane na podstawie wprowadzonych godzin

Ustawienia oświetlenia stanowiskowego

Parametr Opis
Czasowe Oświetlenie stanowiska czasowe - oświetlenie danego stanowiska włączy się po wrzuceniu kredytu na stanowisko i wyłączy z podanym opóźnieniem po zakońćzeniu mycia.
Ciągłe Oświetlenie ciągłe załączy oświetlenie wszystkich stanowisk

Oświetlenie stanowisk

Oświetlenie stanowisk włączy się tylko gdy aktywne będzie oświetlenie stałe (myjni) - na podstawie ustawień.

Comments