Skip to content

Osmoza

Osmoza

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Osmoza

Parametry

Osmoza

Ustawienia Osmozy:

Parametr Wartość domyślna Opis
Zawór obejścia osmozy aktywny Dodatkowy zawór, który w przypadku awarii produkcji lub braku wody osmotycznej, zasila myjnię w wodę zmiękczoną
Produkcja osmozy włączona Włacza lub wyłącza obsługę produkcji osmozy
Alarm Wycieku 2h Maksymalny czas produkcji wody osmotycznej po którym wystąpi alarm

Alarm wycieku

Czas dla alarm wycieku liczony jest od ostatniego użycia programu wykorzystującej wodę osmotyczną.

Parametr Wartość domyślna Opis
Poziom maksymalny 50 uS Maksymalna, dopuszczona wartość przewodności wody
Opóźnienie alarmu 120 s Czas po którym zostanie wygenerowany alarm wynikajacy ze złej jakości wody
Alarm niskiego ciśnienia 30 s Czas po którym zostanie wygenerowany alarm niksiego ciśnienia na zasilaniu produkcji osmozy

Czujnik przewodności

Alarm dla niskiej jakości wody osmotycznej generowany jest tylko podczas produkcji wody osmotycznej.

Monitor

Osmoza

Zakładka służy do monitorowania stanu pracy:

  • zmiękczacza - stan regeneracji,
  • elektrozaworu zasilania produkcji,
  • presostatu ciśnienia zasilania,
  • pompy produkcji,
  • zbiornika wody osmotycznej z 3 pływakami,
  • pompy odbioru wody osmotycznej,
  • elektrozaworu obejścia (bypass wody zmiękczonej),
  • aktualna wartość jakości (przewodności) wody osmotycznej.

Czujnik przewodności

Kliknięcie w pole aktualnej wartość jakości (przewodności) wody osmotycznej przekeruje na wykres przewodności wody osmotycznej w czasie.

Monitor - czujnik przewodności

Osmoza

Na tej stronie widać wykres zmian jakości wody osmotycznej z ostatniej goddziny.

Zakres odczytu na osi rzędnych można zmienić klikając na dane pole.


Comments