Skip to content

Ogrzewanie posadzki

Ogrzewanie posadzki

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Posadzka

Parametry

Smartheating

Parametry:

Parametr Wartość domyślna Opis
Temperatura załączenia 2.0 Temperatura załączenia ogrzewania posadzki (zarówno w trybie podstawowym jak i zaawansowanym)
Zadana - Wydajny 8.0 (advanced) lub 25.0 (basic) Temperatura wyliczona przez układ regulacji do utrzymania temperatury posadzki podczas trybu wydajnego
Zadana - Oszczędny 8.0 (advanced) lub 25.0 (basic) Temperatura wyliczona przez układ regulacji do utrzymania temperatury posadzki podczas trybu oszczędnego
Aktualnie temp. advanced lub basic Zadana temperatura na system regulacji

Tryb Pracy (tylko Smartheating):

Parametr Opis
Wyłączony Ogrzewanie posadzki smartheating jest wyłączone. Jeżeli temperatura spadnie poniżej wartości załączenia pompy obiegowe ogrzewania posadzki zostaną uruchomione
BASIC Ogrzewanie posadzki smartheating działa w trybie BASIC. Układ regulacji utrzymuje stałą wartość temperatury na zasilaniu obiegu posadzki
ADVANCED Ogrzewanie posadzki smartheating działa w trybie ADVANCED. Układ regulacji utrzymuje stałą wartość temperatury na powrocie obiegu posadzki, odpowiednio podnosząc temperaturę na zasilaniu. Ta metoda regulacji jest najbardziej efektywna ale nie nadaje się do każdego obiektu (ze względu na różnice w budowie posadzki, głębokość osadzenia wymienników ciepła)

Uwaga

Jeżeli z jakiegoś powodu układ regulacji (basic lub advanced) przestanie działać lub zostanie wykryta awaria, system automatycznie przełączy ogrzewanie posadzki w tryb ręczny i częściowo otworzy mieszacz (domyślnie na 30%), niedopuszczając do zamarznięcia posadzki.

Tryb Oszczędny (tylko Smartheating):

Parametr Opis
Włączony/Wyłączony Umożliwia ustawienie ogrzewania posadzki w trybie wydajnym lub oszczędnym, ustawiany godzinowo i minutowo. Układ regulacji przełącza zadane temperatury w zależności od trybu

Tryb Basic

W przypadku gdy temperatura na zewnątrz spadnie ponizej 0 stopni, dla ogrzewania w trybie BASIC (podstawowym) zostanie dodana wartość korygująca. Na każdy stopień poniżej 0, zostanie dodana wartość adaptacji i temperatura zasialnia zostanie podniesiona o 0.5 stopnia.

Monitor

Monitor

Zakładka służy do monitorowania stanu pracy:

 • pomp ogrzewania
 • położenia mieszacza wody (kolor czerwony - wartość zadania, kolor biały - wartość zmierzona)
 • temperatury kotła (w zależności od wersji: komunikacja z kotłem lub czujnik przylgowy na magistrali gorącej wody)
 • temperatury zasilania obiegu
 • temperatury powrotu cieczy z obiegu
 • temperatury posadzki (opcja dodatkowa)
 • etap

  • Inicjalizacja - Uruchomienie funkcji
  • Stop - Smartheating wyłączony / zatrzymany z powodu błędu
  • Ręczna - Praca na nastawie ręcznej / tryb awaryjny
  • BASIC - Praca na regulacji temperatury zasilania
  • ADVANCED - Praca na regulacji temperatury powrotu
  • Strojenie R1 - Strojenie regulatora zasilania
  • Strojenie R2 - Strojenie regulatora powrotu

Wykresy

Naciśnięcie na pole z temperaturą kotła, temperaturą na zasilaniu lub powrocie przekieruje na wykres temperatury w czasie.

Naciśnięcie na pole z położeniem mieszacza przeniesie na wykres zmian pozycji mieszacza.

Monitor - Mieszacz

Monitor - Mieszacz

Na tej stronie widać wykres zmian położenia mieszacza z ostatniej godziny. Wartość zadana to ta, wyliczona przez komputer myjni do utrzymania temperatury posadzki.

Zakres odczytu na osi rzędnych można zmienić klikając na dane pole.

Monitor - Kocioł

Monitor - Kocioł

Na tej stronie widać wykres temperatury zasilania, powrotu i temperatury wody w kotle. z ostatniej godziny.

Zakres odczytu na osi rzędnych można zmienić klikając na dane pole.

[1]: /carwash/pl/Alarmy/Cyrkulacja

Comments