Skip to content

Godziny pracy

Godziny pracy

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Godziny pracy

Parametry

Bezpieczne wyłączenie myjni

Bezpieczne wyłączenie myjni, to znaczy wyłączenie pracy stanowisk, odbywa się poprzez programową blokadę mycia. W tym przypadku wszystkie systemy podtrzymujace pracę myjni tj. ogrzewanie posadzki, cyrkulacja, oświetlenie, systemy grzewcze działają według indywidualnych ustawień. Wyłączenie myjni z prądu wyłącza działanie wszystich systemów co może doprowadzić do uszkodzenia myjni.

Godziny

Oprogramowanie myjni umożliwia ustawienie pracy stanowisk (możliwość mycia) w 3 trybach:

  • Wyłączone - stanowiska nie pracują i nie przyjmują pieniędzy, myjnia i systemy myjni pracują.
  • Włączone - stanowiska pracują i przyjmują pieniądze, myjnia i systemy myjni pracują.
  • Czasowe - stanowiska pracują w określonych godzinach, myjnia i systemy myjni pracują ciągle - ustwienie czasu pracy odbywa się na kolejnej stronie wizualizacji.

Godziny

Dodatkowe ustawienie pracujacych dni umożliwia automatyczne wyłączenie stanowisk w określonych dniach tygodnia np. weekendy.

Praca tylko w dni powszednie 6-22

Jeżeli myjnia może pracować tylko w dniach powszednich w godzinach 6-22, należy ustawić pracę stanowisk w tryb czasowe, oraz ustawić godziny pracy 06:00 - 22:00. Dodatkowo należy wyłączyć pracę w sobotę i niedzielę.

Inne godziny pracy dla dni poszednich i weekendowych

W przypadku gdy myjnia musi być uruchomiona w weekendy w innych godzinach niż w ciągu tygodnia, oprogramowanie umożliwia ustawienie godziny pracy dla soboty i niedzieli osobno.

Ustawienie pracy od 00:00 do 00:00

W trybie czasowym jeżeli godziny pracy ustawione sa od 00:00 do 00:00 oznacza to, że myjnia będzie pracować całą dobę dla danego dnia.

Informacja o wyłączeniu stanowiska

Jeżeli stanowisko jest wyłączone z powodu powyższych ustawień, zostanie wygenerowany odpowiedni alarm.

Dokończenie mycia

Jeżeli mycie zostało rozpoczęte tuż przed wyłączeniem stanowisk z powodu godzin pracy, będzie możliwosć dokończenia mycia do momentu wykorzystania wszystkich środków na danym stanowisku. Pieniądze można dokładać tylko w przypadku gdy na stanowisku są jeszcze kredyty. Jeżeli kredyty zostaną wyzerowane nie będzie możliwości dorzucenia pieniędzy.

Sterowanie oświetleniem

W zależności od ustawień oświetlenia myjni, zostanie ono wyłączone, gdy stanowiska będą nieczynne lub oświetlenie się wyłączy razem z godzinami pracy myjni.

Comments