Skip to content

Czas Pracy

Czas pracy

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Czas pracy

Czas-pracy

Na tej stronie liczone są roboczogodziny pracy danego stanowiska (od momentu uruchomienia myjni).

W przypadku gdy, usługa następnego przeglądu została aktywowana na danej myjni, pojawi się kounikat o terminie kolejnego przeglądu.

Comments