Skip to content

Cyrkulacja (Temperatura)

Cyrkulacja

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Temperatura

Parametry

Cyrkulacja

Ustawienia Cyrkulacji:

Parametr Wartość domyślna Opis
Pistolety 2.0 Temperatura załączenia cyrkulacji dla pistoletów (lance wysokociśnieniowe, pianownice, szczotki)
Kable -2.0 Temperatura załączenia kabli grzejnych na wężach woskiego ciśnienia (opcja dodatkowa)
Centr. Ogrz. -2.0 Temperatura załączenia centralengo ogrzewania w kontenerze myjni (tylko dla grzejników zasilanych z kotła)

Ustawienia gorącej cyrkulacji:

Parametr Wartość domyślna Opis
Pistolety 2.0 Temperatura załączenia cyrkulacji gorącowodnej dla pistoletów (lance wysokociśnieniowe, pianownice)
Szczotki 2.0 Temperatura załączenia cyrkulacji gorącowodnej dla szczotek
Natężenie 5% Natężenie gorącej wody - procent czasu cyklu otwarcia elektrozaworu wtrysku gorącej wody dla pistoletów
Dodatkowe natężenie szczotki 10% Dodatkowy procent czasu cyklu otwarcia elektrozaworu gorącej wody dla szczotki
Adaptacja 5.0% Korekcja natężenia zależna od temperatury zewnętrznej (działa od ustawionej temperatury załączenia) - dodatkowy procent otwarcia na każdy stopień poniżej temperatury zewnętrznej

Warning

Jeżeli parametry gorącej cyrklacji są niemożliwe do edycji oznacza, to że na myjni nie została skonfiguorwana opcja gorącej cyrkulacji. Należy zgłosić się do serwisu.

Cyrkulacja

Awaryjny tryb pracy - uruchamiany podczas wykrycia awarii pracy cyrkulacji:

Parametr Opis
Woda sieciowa Automatyczne przełączenie na wodę sieciową (cyrkulacja na elektrozaworach)
Stop cyrkulacji Zatrzymanie cyrkulacji (wyłączenie cyrkulacji - niezalecane - ryzyko zamarznięcia myjni)
Ignorowanie awarii Ignorowanie awarii (ignorowanie - pompa nadal pracuje mimo awarii)

Monitor

Cyrkulacja

Zakładka służy do monitorowania stanu pracy:

  • pompy cyrkulacji
  • presostatu cyrkulacji
  • elektrozaworu dopełniania zbiornika cyrkulacji
  • pływaka zbiornika cyrkulacji
  • elektrozaworu cyrkulacji gorącowodnej dla szczotek i lancy oraz pianownicy

Kasuj Awarie

Przycisk Kasuj Awarie umożliwia skasowanie awaryjnego trybu pracy cyrkulacji lub skasowanie aktualnie trwającej procedury wymiany filtra i uruchomienie normalnego trybu pracy cyrkulacji

Procedura wymiany filtra

Przycisk Procedura wymiany filtra tymaczoswo przełącza cyrkulację na elektrozawory. Pompa cyrkulacji zostanie wyłączona umożliwajac bezpieczną wymianę filtra cyrkulacji.

Podczas tej procedury zostanie wywołany alarm informujący o tym zdarzeniu.

Po wykonaniu prac należy odcisnać przycisk - cyrkulacja wróci do normalnej pracy, jeżeli procedura nie zostanie zakończona pojawi się drugi alarm informujacy o konieczności zakończenia procedury.


Comments