Skip to content

Chemia i dozowanie

Dozowanie

Ustawienia dozowania

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Dozowanie

Dozowanie

Ustawienia dozowania dla pompek dozujących i dozownika proszku:

Program mycia Wartość domyślna
Nabłyszczanie 16%
Woskowanie 16%
Oprysk wstępny 16%
Piana 16%
Szczotka 16%
Mycie zasadnicze 16%
Oprysk felg 16%

Dozowanie dla większej ilości stanowisk

Wartość dozowana liczona jest dla uruchomionego jednego programu. W przypadku gdy program jest uruchomiony na więcej niż jednym stanowisku dozowanie jest zwiększane (zwielokrotnione w zależności od ilośc aktywnych programów).

Aktualna wartość dozowanej chemii

Pogląd na stan pompki dozującej lub dozownika:

 • aktualna wartość dozowania wskazana jest na czarnym tle
 • moment wtrysku chemii lub obrót ślimaka dozującego proszek sygnalizowany jest przez podświetlenie ikony pompki na zielono

Ustawienia dozowania i zalecana chemia

Sprawdź zalecaną chemię i prawidłowe dozowanie dla swojej myjni.

Zbiornik z proszkiem

Na tej stronie są ustawienia związane z automatycznym zbiornikiem proszku.

Aktualny stan zbiornika proszku wyświetlany jest w oknie:

 • Wyłączona - automatyczna praca zbiornika proszku jest wyłączona
 • Auto - praca automatyczna
 • Autonaprawa - próba naprawy zbiornika proszku po wykryciu awarii przelania lub awarii pływaka
 • Błąd - zbiornik wyłączony, praca w trybie awaryjnym

Dodatkowo na tej zakładce monitorowany jest aktualny stan:

 • elekrozaworu dolewajacego wodę do zbiornika
 • stan ślimaka dozującego proszek
 • pompę podającą wodę z proszkiem (tylko dla myjni gdzie podawanie wody nie jest zrealizowane grawitacyjnie)

Dozowanie

Ustawienie Wartości Uwagi
Chemia dla mycia zasadniczego Proszek / Płyn W zależności od aktualnie używanej chemii stałej (proszek) lub płynnej (szampon)
Tryb dozowania Zbiornik / Pompki W zależności od trybu dozowanie odbywa się dozownikiem (z chemią stałą) lub dodatkową pompką (dla chemii płynnej)
Alarmowa temperatura kotła 40° C Wartość temperatury wody w kotle, poniżej której zbiornik z proszkiem nie jest w stanie prawidłowo pracować i program mycia zasadniczego zostanie przełączony na jeden z trybów awaryjnych

Tryb awaryjny

Tryb awaryjny zbiornika z proszkiem może zostać wywołany z kilku powodów:

 • Zbyt niska temperatura wody w kotle potrzebna do prawidłowego rozpuszczenia proszku
 • Zbyt niski poziom wody w zbiorniku z proszkiem

Aby wyjść z trybu awaryjnego należy wcisnąć przycisk "Kasuj alarm".

Kasowanie alarmu wymusza ponowną pracę kuwety ale jej nie naprawi, jeżeli nadal występuje niepoprawna praca kuwety alarm zostanie uruchomiony ponownie.

Tryb awaryjny Opis
Wyłączony Program mycia zasadniczego zostaje wyłączony
Przełączenie na oprysk wstępny Przełączenie chemii używanej na oprysku wstępnym
Przełączenie na pianę Przełączenie chemii używanej na pianie

Przełączanie na tryb awaryjny

Tryb awaryjny przestawia tylko dozowaną chemię, dla użytkownika myjni nadal będzie to program mycia zasadniczego, na lancy z wysokim ciśnieniem.

W przypadku gry tryb awaryjny jest wyłączony, program mycia zasadniczego zostanie wyłączony bez możliwości ponownego włączenia.

Pomiar poziomu chemii

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Chemia

Pomiar poziomu chemii dla myjni występuje w 3 wariantach:

 • Pomiar analogowy (czujnik ultradźwiękowy)
 • Pomiar cyfrowy - podstawowy (1 czujnik pojemnościowy)
 • Pomiar cyfrowy - rozszerzony (2 czujniki pojemnościowej)

Myjnia w zależności od systemu dostosowuje tryb wizualizacji aktualnej wersji pomiaru.

W zakładce monitor widać aktualny poziom dla każdego rodzaju chemii

Chemia

W zakładce ustawień, można zdefiniować czas po którym zostanie wywołany alarm o niskim poziomie lub braku chemii. Dodatkowo w przypadku czujników analagowych można zdefiniować poziom alarmowy. Dla czujników cyfrowych alarm aktywowany jest to utracie sygnału z danego czujnika.

Chemia

Na stronie z wykresami można zaobserwować zużycie chemii z ostatnich 12 godzin - tylko dla czujników analogowych.

Chemia

Comments