Skip to content

Ustawienia

Systemy promocji

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Finanse → Ustawienia

Finanse

Na tej stronie oprogramowania ustawia się parametry funkcji działania myjni.

Parametr Opis
Nowy klient Czas przerwy między myciem, po upływie którego liczony jest kolejny klient, tym samym zwiększany jest licznik umytych aut w obrocie. W przypadku myjni z drukarkami fiskalnymi spowoduje wydrukowanie paragonu
Inkasacja Czas po którym zostanie wygenerowany raport finansowy i wysyłany na serwer danych (Carwash Manager) po skasowaniu liczników stanowisk, odkurzacza lub rozmieniarki
Parametr Opis
Odliczanie po wybraniu programu Myjnia zaczyna odliczać kredyt dopiero po wybraniu programu mycia.
Odliczanie natychmiastowe Myjnia odlicza czas natychmiast po wrzuceniu pieniędzy na stanowisko, czas upływa zgodnie z ustawieniem stawki Pauza.
Parametr Opis
Mycie komercyjne Mycie płatne, wymaga wrzucenia pieniędzy do uruchomienia programu
Mycie darmowe Mycie bezpłatne, możliwe uruchomienie programu bez wrzucenia pieniedzy
Praca Stopu Opis
Kasowanie kredytu Wciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie całego dostępnego kredytu
Stop programu Wciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie aktualnie wybranego programy mycia, czas upływa zgodnie z ustawieniem stawki pauza
Stop odliczania Wciśnięcie przycisku spowoduje skasowanie aktualnie wybranego programy mycia, czas stoi w miejscu
Ignorowanie Myjnia ignoruje sygnał z przycisku stopu na pulpicie myjni, wciśnięcie przycisku nie spowoduje zatrzymiania programu ani odliczania

Ignorowanie przycisku stopu

Ignorowanie sygnału z przycisku stopu nie spowoduje zatrzymiania mycia w przypadku, oznacza to że w przypadku zagrożenia lub awarii nie ma możliwości zatrzymiania mycia

Comments