Skip to content

Stawki

Systemy promocji

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Finanse → Stawki

Oprogramowanie myjni umożliwia wprowadzanie stawki za każdy program osobno.

W tym miejscu możliwa jest również zmiana ceny:

  • za odkurzacz (tylko gdy odkurzacz jest podłączony do sterownika myjni)
  • za sprzedaż karty lojalnościowej (tylko gdy rozmieniarka jest podłączona do sterownika myjni)

Mycie

Stawki Stawki

W tabeli można wprowadzić cenę za dany program mycia, w zależności od wybranego trybu wyświetlania stawka może być podana:

  • sekundach za jeden kredyt mycia
  • cenie za jedną minute mycia

Nie ma znaczenia w jakich jednostkach podana jest cena, komputer myjni automatycznie przelicza to na odpowiednią wartość.

Przycisk zmiany sposobu wyświetlania

Przycisk po prawej stronie ekranu zmienia sposób wyświetlania dopasowujac ustawienie indywidulanie użytkownika, ten przycisk nie zmienia cen.

Pozostale

Stawki

Dla urządzeń podłączonych pod komputer myjni istnieje możliwość zmiany ceny:

  • czasu za jeden kredyt odkurzania,
  • ceny za sprzedaż karty lojalnościowej w rozmieniarce.

Comments