Skip to content

Promocje

Systemy promocji

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Finanse → Promocje

Oprogramowanie myjni umożliwia wprowadzanie promocji za użytkowanie myjni. Wyróżnia się 3 kategorie promocji:

 • Promocja godzinowa (Happy Hours)

 • Okresowa

 • Dzienna

 • Promocja premiowania

  • Premia za długie mycie
  • Premia za płatności kartą bankową
  • Premia za płatności kartą lojalnościową BKF Card
  • Premia za doładowanie karty lojalnościowej w rozmieniarce
 • Promocja stanowiskowa

Promocja Happy Hours

Promo Promo

Parametr Opis
Wyłączona Promocja wyłączona
Okresowa Umożliwia ustawienie promocji o stałej wartości dla danego okresu czasu. Wybiera się przedział czasu od rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd dla którego obowiązuje wartość Premia
Dzienna Umożliwia ustawienie promocji o stałej wartości dla poszczególnych dni tygodnia i godzin. Wybiera się dzień tygodnia oraz godzinę, rozpoczęcia promocji oraz dzień tygodnia oraz godzinę zakończenia promocji. W danym momencie obowiązuje wartość Premia

Promocja konkretnych godzin

Jeżeli promocja ma obowiązywać codziennie, na przykład od 22:00 wieczorem do 6:00 rano, należy zdefiniować 7 rekordów promocji, gdzie rozpoczęcie zaczyna się od poniedziałek 22:00 a kończy wtorek 6:00.

Można zdefiniować do 10 rekordów promocji.

Tylko jedna promocja

Promocje okresowa i dzienna nie sumują się, działa tylko wybrana, a aktualna wartość naliczanej promocji znajduje się w czarnym polu Premia

Promocja Premiowania

Promo

Promocja długiego mycia - naliczana w przypadku jednokrotnej, wysokiej płatności.

Parametr Opis
Kredyt Próg promocji od której liczona jest wartość Premia
Premia Wartość promocji
Pojedyncze/Wielokrotne Ustawia czy promocja długiego mycia może być naliczana jednokrotnie czy wielokrotnie

Promocja metody płatności - naliczana w przypadku płatności promowanym środkiem płatniczym, naliczana dla każdej płatności.

Parametr Opis
BKF Card Wartość promocji przy płatności kartą lojalnościową
Karta Wartość promocji przy płatności kartą bankową

Najwyższa promocja lub sumaryczna promocja

Przełącznik Najwyższy/Sumaryczny ustawia czy liczona jest tylko najwyższa promocja czy promocje są sumowane (promocja długiego mycia + promocja metody płatności)

Doładowanie BKF Card - promocja realizowana na rozmieniarce podłączonej pod komputer myjni. Przy doładowaniu karty lojalnościowej możliwe jest dodanie bonusu.

Parametr Opis
Próg 1 Wartość promocji premii przy doładowaniu karty lojalnościowej od podanej kwoty
Próg 2 Wartość promocji premii przy doładowaniu karty lojalnościowej od podanej kwoty

Info

Promocje w rozmieniarce nie łączą się, pod uwagę brana jest tylko jedna, wyższa promocja.

Promocja Stanowiskowa

Promo

Dodatkowa premia dla doładowań na poszczególnych stanowiskach mycia. Premia liczona jest od każdego typu płatności oraz każdej kwoty doładowania.

Promocja stanowiska

Promocja stanowiska może być wykorzystana na przykład gdy, z jakiegoś powodu, któreś ze stanowisk jest znacznie mniej wykorzystywane od innych.

Comments