Skip to content

Obrót (Rozmieniarka)

Obrót (rozmieniarka)

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Finanse → Rozmieniarka

obrot

Podobnie jak w przypadku liczników stanowisk mycia, rozmieniarka posiada indywidualne statysytki obrotu środkami.

Rozmieniarka ma dwa liczniki:

 • Ostatni - liczniki od ostatniego skasoawania, możliwość wyzerowania przez administratora myjni
 • Całkowity - liczniki od momentu uruchomienia rozmieniarki na myjni, niekasowalne.

Inkasacja

Skasowanie liczników powoduje wysłanie raportu inkasacji do konta właściciela w Carwash Manager.

Liczniki składają się z:

 • środki wpłacone do rozmieniarki
  • Banknoty
  • Monety
  • PayPass (karty bankowe)
 • środy wydane z rozmieniarki
  • Hopper A
  • Hopper B
 • sprzedaż usług z rozmieniarki
  • Klucz (doładowania kart lojalnościowych np. BKF Card)
  • Karty (sprzedaż nośników kart lojalnościowych)
  • Doładowania (doładowania myjni z poziomu rozmieniarki)

Obrót rozmieniarki

Suma to bilans rozmieniarki, który zawsze powinien wynosić 0. Oznacza to, że to co zostało wpłacone do rozmieniarki, zostało wydane w innej postaci.

Bilans dodatni oznacza, że nie wszystkie środki zostały wykorzystane na rozmieniarce.

Bilans ujemny oznacza, że rozmieniarka wydawła więcej niż przyjęła.

Obrót rozmieniarki

Obrót rozmieniarki liczony jest tylko wtedy gdy urządzenie jest podłączone do sterownika myjni.

Comments