Skip to content

Obrót (Odkurzacze)

Obrót (odkurzacze)

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Finanse → Odkurzacze

obrot

Na wzór liczników stanowisk mycia, odkuracze również zliczają wykorzystane środki.

Odkurzacze mają dwa liczniki:

  • Ostatni - liczniki od ostatniego skasoawania, możliwość wyzerowania przez administratora myjni
  • Narastająco - liczniki od momentu uruchomienia odkurzaczy na myjni, niekasowalne.

Nawigacja między stanowiskami odkurzania odbywa się listą po prawej stronie.

Inkasacja

Skasowanie liczników powoduje wysłanie raportu inkasacji do konta właściciela w Carwash Manager.

Comments