Skip to content

Kocioł

Kocioł i podgrzewanie wody

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Myjnia → Kocioł

W zależności od wersji myjni:

  • brak pomiaru temperatury wody użytkowej,
  • pomiar temperatury termometrem przylgowym, zainstalowanym na instalacji ciepłej wody - kotły niekondensacyjne, inne źródła ciepła,
  • temperatura odczytana przy wykorzystaniu magistrali komunikacyjnej z kotłem ACV - kotły kondensacyjne ACV,

Temperatura wody użytkowej

Myjnie które są wyposażone w układ pomiaru temperatury wody użytkowej mają możliwość diagnostyki poprawności działania systemu ogrzewania na myjni. Tym samym w razie niewydolności elementu grzejnego mogą zadziałać tryby awaryjne systemów pracujących na gorącej wodzie, nie odbierając ciepłej wody tym samym nie doprowadzając do wychłodzenia źródła ciepła.

Systemy zależne od ciepłej wody

W przypadku gdy na myjni występuje pomiar temperatury wody użytkowej, myjnia może przejść na pracę awaryjną systemów opartych na ciepłej wodzie.

System Temperatura aktywacji trybu awaryjnego Tryb awaryjny
Ogrzewanie posadzki < 50°C Wyłączenie ogrzewania posadzki (smartheating) poprzez zamknięcie dopływu ciepłego czynnika do ogrzewania posadzki
Gorąca cyrkulacja < 40°C Wyłączenie dopuszczania gorącej wody do układu cyrkulacji
Zbiornik z proszkiem < 30°C Wyłączenie dolewania gorącej wody do zbiornika proszku i włączenie awaryjnego programu
Kocioł (niska temperatura wody w kotle) < 25°C Alarm o niskiej temperaturze wody w kotle

Monitor parametrów kotła ACV

Na tej stronie są najważniejsze parametry pracy kotła ACV kondensacyjnego. Są to parametry odczytane ze sterownika kotła i nie mogą być edytowane z poziomu komputera myjni.

Kociol

Kociol

Wykres parametrów kotła ACV

Po kliknięciu na wartości temperatur otworzy się wykres z ostatnich 10 godzin:

  • temperatury zasilania centralnego ogrzewania
  • temperatury powrotu centralnego ogrzewania
  • temperatury wody użytkowej

Kociol

Po kliknięciu na wartość ciśnienia otworzy się wykres ciśnienia wody zasilającej kocioł z ostatnich 4 godzin.

Kociol


Last update: June 25, 2020 09:55:39

Comments