Skip to content

Stanowiska

Stanowiska

Funkcja mycia na stanowisku wyłączona przez operatora w ustawieniach myjni

ID Kategoria Alarm Powiązane
23140, 23141, 23142, 23143, 23144, 23145, 23146, 23147 Stanowiska Funkcja mycia na stanowisku wyłączona przez operatora w ustawieniach myjni

Powód wystąpienia alarmu

Z powodu ustawień w sterowniku funkcje mycia zostały wyłączone. Dane stanowisko nie przyjmuje pieniędzy ani nie uruchamia mycia ale inne stanowiska i systemy myjni są aktywne. Nie wyłączaj zasilania myjni, przy ujemnych temperaturach grozi to zamarnięciem urządzenia i posadzki.

Czy myjnia działa?

Tak, ale stanowisko 1 jest nieczynne

Przycisk wyboru programu mycia wciśnięty jest dłużej niż zazwyczaj

ID Kategoria Alarm Powiązane
23160, 23161, 23162, 23163, 23164, 23165, 23166, 23167 Stanowiska Przycisk wyboru programu mycia wciśnięty jest dłużej niż zazwyczaj

Powód wystąpienia alarmu

Sygnał z przycisku wyboru programu przychodzi do sterownika myjni w sposób ciągły prawdopodobnie spowodowanym uszkodzeniem lub zwarciem na stykach jednego z przycisków

Czy myjnia działa?

Tak, ale na danym stanowisku ze względu na zablokowane przyciski może wystąpić problem z wybraniem odpowiedniego programu mycia lub program samoczynnie może się przełączać

Numeracja programu

 1. Oprysk wstępny (turbo)
 2. Mycie zasadnicze (proszek)
 3. Spłukiwanie
 4. Woskowanie
 5. Nabłyszczanie
 6. *Konfigurowalny (Piana/Szczotka/Felgi)
 7. *Konfigurowalny (Piana/Szczotka/Felgi)

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Spróbuj zidentyfikować którego programu dotyczy problem poprzez włączenie mycia na danym stanowisku i próbę przełączania po kolei programów.
 2. Sprawdź poprawność połączeń
 3. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Sprawdź czy przy odłączonym terminalu wejść cyfrowych od wyświetlacza BKF_CAN_IO dalej jest zwarte wejście przycisku programu

  1. Zwarcie wyświetlacza - wymień wyświetlacz
   1. Zwarcie przycisku - wymień przycisk

Pompa nie osiągnęła zadanego ciśnienia na programie

ID Kategoria Alarm Powiązane
22101, 22102, 22103, 22104, 22105, 22106, 22107 Stanowiska Pompa nie osiągnęła zadanego ciśnienia na programie

Powód wystąpienia alarmu

Sygnał z przycisku wyboru programu przychodzi do sterownika myjni w sposób ciągły prawdopodobnie spowodowanym uszkodzeniem lub zwarciem na stykach jednego z przycisków

Czy myjnia działa?

Tak, ale na danym stanowisku ze względu na zablokowane przyciski może wystąpić problem z wybraniem odpowiedniego programu mycia lub program samoczynnnie może się przełączać

Numeracja programu

 1. Oprysk wstępny (turbo)
 2. Mycie zasadnicze (proszek)
 3. Spłukiwanie
 4. Woskowanie
 5. Nabłyszczanie
 6. *Konfigurowalny (Piana/Szczotka/Felgi)
 7. *Konfigurowalny (Piana/Szczotka/Felgi)

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Spróbuj zidentyfikować którego programu dotyczy problem poprzez włączenie mycia na danym stanowisku i próbę przełączania po kolei programów.
 2. Sprawdź poprawność połączeń
 3. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Sprawdź poprawność ustawień progów alarmowych w sterowniku
 2. Sprawdź poprawność otwierania się elektrozaworów programowych

Niepoprawne oprogramowanie wyświetlacza

ID Kategoria Alarm Powiązane
23210, 23211, 23212, 23213, 23214, 23215, 23216, 23217 Stanowiska Niepoprawne oprogramowanie wyświetlacza

Powód wystąpienia alarmu

Oprogramowanie na stanowisku nie jest kompatybilne z oprogramowaniem myjni.

Czy myjnia działa?

Tak, ale niektóre funkcje stanowiska z niekompatybilnym oprogramowaniem mogą nie być obsługiwane, lub stanowisko może działać niepoprawnie.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Zaktualizuj oprogramowanie wyświetlacza do wersji kompatybilnej z oprogramowaniem myjni
  1. Pamiętaj, aby wgrać najnowsze oprogramowanie z danej wersji
  2. Warto zaktualizować wszystkie wyświetlacze, aby korzystały z tej samej wersji oprogramowania na całej myjni

Niepoprawne napięcie zasilania wyświetlacza

ID Kategoria Alarm Powiązane
23220, 23221, 23222, 23223, 23224, 23225, 23226, 23227 Stanowiska Niepoprawne napięcie zasilania wyświetlacza

Powód wystąpienia alarmu

Napięcie na stanowisku jest większe niż 25V, lub mniejsze niż 22V. Prawidłowe napięcie na stanowisku powinno wynosić 24V. Niepoprawne wartości mogą być spowodowane uszkodzeniem wyświetlacza, zwarciem, uszkodzeniem któregoś z urządzeń peryferyjnych, lub samego zasilacza.

Czy myjnia działa?

Tak, ale na stanowisko będzie działać niewłaściwie, z ryzykiem uszkodzenia urządzeń peryferyjnych.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Wyłącz stanowisko
 2. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Odłącz wszystkie urządzenia i zobacz czy alarm dalej występuje
 2. Podłączaj po kolei urządzenia aby przetestować, które z urądzeń powoduje przeciążenie
 3. Sprawdź napięcie zasilania na zasilaczu
 4. Wymień bezpiecznik w wyświetlaczu

Przepalony bezpiecznik wyświetlacza

ID Kategoria Alarm Powiązane
23230, 23231, 23232, 23233, 23234, 23235, 23236, 23237 Stanowiska Przepalony bezpiecznik wyświetlacza

Powód wystąpienia alarmu

Prawdopodobnie jedno z urządzeń na stanowisku mogło ulec awarii. Wyświetlacz będzie działać, jednak żadne z urządzeń podłączonych do wyświetlacza nie będzie zasilone. Możliwe, że sam wyświetlacz uległ uszkodzeniu.

Czy myjnia działa?

Tak, ale na stanowisku nie będą działać żadne urządzenia peryferyjne tj. wrzutnik monet, czytnik kart bankowych, czytnik kluczy itp. Nie będzie możliwości płatności na danym stanowisku ani poprawnej pracy stanowiska.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Wyłącz zasilanie na stanowisku
 2. Skontroluj wyświetlacz, czy nie są widoczne przepalenia na płytce
 3. Odłącz wszystkie urządzenia od stanowiska
 4. Wymień bezpiecznik
 5. Podłączaj urządzenia po kolei aby sprawdzić czy któreś z nich robi przeciążenie

Przeciążenie prądowe wyświetlacza

ID Kategoria Alarm Powiązane
23240, 23241, 23242, 23243, 23244, 23245, 23246, 23247 Stanowiska Przeciążenie prądowe wyświetlacza

Powód wystąpienia alarmu

Wyświetlacz, lub urządzenie peryferyjne działa w sposób nieprawidłowy co powoduje zbyt wysoki pobór prądu większy niż 2.5 amper. Zbyt wysoki pobór prądu może dążyć do przepalenia bezpiecznika w wyświetlaczu.

Czy myjnia działa?

Tak, ale wadliwe stanowisko może spowodować uszkodzenia pozostałych stanowisk na myjni. Któreś z urządzeń peryferyjnych lub sam wyświetlacz może działać nieprawidłowo.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Odłącz wadliwe stanowisko
 2. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Wyłącz zasilanie na stanowisku
 2. Skontroluj wyświetlacz, czy nie są widoczne przepalenia na płytce
 3. Odłącz wszystkie urządzenia od stanowiska
 4. Podłączaj urządzenia po kolei aby sprawdzić czy któreś z nich robi przeciążenie

Comments