Skip to content

Rozmieniarka

Rozmieniarka

Brak kasety A z monetami

ID Kategoria Alarm Powiązane
23421, 23423 Rozmieniarka Brak kasety z monetami

Powód wystąpienia alarmu

Utrata łączności sterownika rozmieniarki z jedną z kaset wydających monety.

Czy myjnia działa?

Tak, ale rozmieniarka nie rozmienia pieniędzy

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Sprawdź czy obie kasety wydające monety są poprawnie zamontowane (rozmieniarka działa tylko wówczas gdy obie kasety są podłączone)
 2. Sprawdź czy nie ma wewnątrz rozmieniarki swobodnych przewodów

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Sprawdź poprawność połączeń hopperów do wyświetlacza

  1. Sprawdź przewód
   1. Sprawdź konektory, wtyczki i gniazda
 2. Sprawdź wyświetlacz

  1. Dioda statusowa "CCTALK" na wyświetlaczu
 3. Wymiana wyświetlacza

Niepoprawne oprogramowanie wyświetlacza

ID Kategoria Alarm Powiązane
23430 Rozmieniarka Niepoprawne oprogramowanie wyświetlacza

Powód wystąpienia alarmu

Oprogramowanie na rozmieniarce nie jest kompatybilne z oprogramowaniem myjni.

Czy myjnia działa?

Tak, ale niektóre funkcje rozmieniarki z niekompatybilnym oprogramowaniem mogą nie być obsługiwane, lub rozmieniarka może działać niepoprawnie.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Zaktualizuj oprogramowanie wyświetlacza do wersji kompatybilnej z oprogramowaniem myjni
  1. Pamiętaj, aby wgrać najnowsze oprogramowanie z danej wersji
  2. Warto zaktualizować wszystkie wyświetlacze, aby korzystały z tej samej wersji oprogramowania na całej myjni

Przepalony bezpiecznik wyświetlacza

ID Kategoria Alarm Powiązane
23431 Rozmieniarka Przepalony bezpiecznik wyświetlacza

Powód wystąpienia alarmu

Prawdopodobnie jedno z urządzeń na rozmieniarce mogło ulec awarii. Wyświetlacz będzie działać, jednak żadne z urządzeń podłączonych do wyświetlacza nie będzie zasilone. Możliwe, że sam wyświetlacz uległ uszkodzeniu.

Czy myjnia działa?

Tak, ale na rozmieniarce nie będą działać żadne urządzenia peryferyjne tj. wrzutnik monet, czytnik kart bankowych, czytnik kluczy itp. Nie będzie możliwości płatności na rozmieniarce ani poprawnej pracy rozmieniarki.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Wyłącz zasilanie na wyświetlaczu
 2. Skontroluj wyświetlacz, czy nie są widoczne przepalenia na płytce
 3. Odłącz wszystkie urządzenia od wyświetlacza
 4. Wymień bezpiecznik
 5. Podłączaj urządzenia po kolei aby sprawdzić czy któreś z nich robi przeciążenie

Przeciążenie prądowe wyświetlacza

ID Kategoria Alarm Powiązane
23432 Rozmieniarka Przeciążenie prądowe wyświetlacza

Powód wystąpienia alarmu

Wyświetlacz, lub urządzenie peryferyjne działa w sposób nieprawidłowy co powoduje zbyt wysoki pobór prądu większy niż 2.5 amper. Zbyt wysoki pobór prądu może dążyć do przepalenia bezpiecznika w wyświetlaczu.

Czy myjnia działa?

Tak, ale wadliwy wyświetlacz może spowodować uszkodzenia pozostałych wyświetlaczy na myjni. Któreś z urządzeń peryferyjnych lub sam wyświetlacz może działać nieprawidłowo.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Odłącz rozmieniarkę
 2. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Wyłącz zasilanie na wyświetlaczu
 2. Skontroluj wyświetlacz, czy nie są widoczne przepalenia na płytce
 3. Odłącz wszystkie urządzenia od wyświetlacza
 4. Podłączaj urządzenia po kolei aby sprawdzić czy któreś z nich robi przeciążenie

Niepoprawne napięcie zasilania wyświetlacza

ID Kategoria Alarm Powiązane
23433 Rozmieniarka Niepoprawne napięcie zasilania wyświetlacza

Powód wystąpienia alarmu

Napięcie na rozmieniarce jest większe niż 25V, lub mniejsze niż 22V. Prawidłowe napięcie na rozmieniarce powinno wynosić 24V. Niepoprawne wartości mogą być spowodowane uszkodzeniem wyświetlacza, zwarciem, uszkodzeniem któregoś z urządzeń peryferyjnych, lub samego zasilacza.

Czy myjnia działa?

Tak, ale na rozmieniarka będzie działać niewłaściwie, z ryzykiem uszkodzenia urządzeń peryferyjnych.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Wyłącz rozmieniarkę
 2. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Odłącz wszystkie urządzenia i zobacz czy alarm dalej występuje
 2. Podłączaj po kolei urządzenia aby przetestować, które z urądzeń powoduje przeciążenie
 3. Sprawdź napięcie zasilania na zasilaczu
 4. Wymień bezpiecznik w wyświetlaczu

Comments