Skip to content

Ogrzewanie posadzki

Ogrzewanie posadzki - Smartheating

Przekroczony czas strojenia regulatora ADVANCED - możliwość przełączenia trybu pracy na BASIC

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
90 47 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Przekroczony czas strojenia regulatora ADVANCED możliwość przełączenia trybu pracy na BASIC

Powód wystąpienia alarmu

W przypadku reinicjalizacji nastaw regulatorów, która może nastąpić w przypadku aktualizacji oprogramowania, został przekroczony maksymalny czas strojenia regulatora ADVANCED.

Nie oznacza to jednak, że układ regulacji nie działa poprawnie ale warunki w jakich układ próbował dobrać optymalne nastawy regulatorów były zmienne.

Tak się dzieje gdy załączenie ogrzewania posadzki działa na granicy temperatury załączenia/wyłączenia. (domyślnie 2 stopnie)

Ogrzewanie posadzki w tym czasie działa prawidłowo, na parametrach domyślnych, niezaadaptowanych do danego obiektu.

W przypadku wielokrotnego występowania tego alarmu przełącz ogrzewanie na podstawowe (BASIC) lub skontaktuj się z serwisem.

Czy myjnia działa?

Tak

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Przełącz ogrzewanie na BASIC.
 2. Skontaktuj się z serwisem.

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Skontroluj parametry Smartheating
 2. Sprawdź poprawność układu ogrzewania posadzki:

  1. Sprawdź czy mieszacz reaguje poprawnie, czy się nie zacina.
   1. Sprawdź ciśnienie cieczy roboczej w magistrali ogrzewania posadzki.
   2. Sprawdź ustawienia związane z zadaną temperaturą CO
   3. Sprawdź ustawienia pomp ogrzewania

Przekroczony czas maksymalny wyłączenia posadzki z powodu niskiej temperatury kotła

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
90 48 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Przekroczony czas maksymalny wyłączenia posadzki z powodu niskiej temperatury kotła

Powód wystąpienia alarmu

Alarm najczęściej występuje po alarmie Ogrzewanie posadzki wyłączone z powodu niskiej temp. kotła, gdzie czas tymczasowego odłączenia ogrzewania posadzki został przekroczony.

Może to oznaczać, że kocioł nie odzyskał sprawności i optymalnej temperatury, mimo odłączenia odbioru ciepła. Może to sugerować awarię pracy kotła lub niepoprawne nastawy ogrzewania posadzki, które powoduje znaczne obciążenie kotła.

Czy myjnia działa?

Tak, ale system ogrzewania posadzki został wyłączony.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Sprawdź czy kocioł działa
 2. Sprawdź nastawy ogrzewnia posadzki
 3. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Skontroluj parametry Smartheating
 2. Sprawdź poprawność układu ogrzewania posadzki:

  1. Sprawdź czy mieszacz reaguje poprawnie, czy się nie zacina.
   1. Sprawdź ciśnienie cieczy roboczej w magistrali ogrzewania posadzki.
   2. Sprawdź ustawienia związane z zadaną temperaturą CO
   3. Sprawdź ustawienia pomp ogrzewania

Ogrzewanie posadzki wyłączone z powodu niskiej temp. kotła

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
Powiązane 49 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Ogrzewanie posadzki wyłączone z powodu niskiej temp. kotła

Powód wystąpienia alarmu

Temperatura wody w kotle spadła poniżej zalecanego poziomu, układ ogrzewania posadzki został tymczasowo wyłączony aby nie doprowadzić do wychłodzenia kotła. Taki alarm może wystąpić podczas bardzo dużego chwilowego obłożenia myjni, bardzo silnych mrozów i niepoprawnie skonfigurowanego ogrzewania posadzki lub zbyt niskiej zadanej temperatury na kotle.

Czy myjnia działa?

Tak, ale ogrzewanie posadzki zostaje tymczasowo odłączone. Ogrzewanie zostanie ponownie załączone gdy kocioł się nagrzeje.

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Sprawdź ustawienia temperatury CO na kotle.
 2. Sprawdź czy ten alarm nie występuje w parze z innymi alarmami kotła lub ogrzewania posadzki.
 3. Sprawdź czy temperatura ogrzewania posadzki nie jest zbyt wysoka.
 4. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Skontroluj parametry Smartheating
 2. Sprawdź poprawność układu ogrzewania posadzki:

  1. Sprawdź czy mieszacz reaguje poprawnie, czy się nie zacina.
   1. Sprawdź ciśnienie cieczy roboczej w magistrali ogrzewania posadzki.
   2. Sprawdź ustawienia związane z zadaną temperaturą CO
   3. Sprawdź ustawienia pomp ogrzewania

Nie działa regulacja powrotu smartheating

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23, 90 50 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Nie działa regulacja powrotu smartheating

Powód wystąpienia alarmu

Przez określony czas układ komputerowego strojenia regulacji ogrzewania posadzki nie był w stanie osiągnąć efektywnych parametrów pracy.

Podczas strojenia ogrzewanie posadzki działa.

Więcej informacji dotyczącego nieprawidłowego strojenia

Czy myjnia działa?

Tak

Nieudane strojenie regulatora powrotu smartheating

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23, 90 51 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Nieudane strojenie regulatora powrotu smartheating

Powód wystąpienia alarmu

Przez określony czas układ komputerowego strojenia regulacji ogrzewania posadzki nie był w stanie osiągnąć efektywnych parametrów pracy.

Podczas strojenia ogrzewanie posadzki działa.

Więcej informacji dotyczącego nieprawidłowego strojenia

Czy myjnia działa?

Tak

Nie działa regulacja zasilania smartheating

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23, 90 52 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Nie działa regulacja zasilania smarheating

Powód wystąpienia alarmu

Przez określony czas układ komputerowego strojenia regulacji ogrzewania posadzki nie był w stanie osiągnąć efektywnych parametrów pracy.

Podczas strojenia ogrzewanie posadzki działa.

Więcej informacji dotyczącego nieprawidłowego strojenia

Czy myjnia działa?

Tak

Nieudane strojenie regulatora zasilania smartheating

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23, 90 53 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Nieudane strojenie regulatora zasilania smartheating

Powód wystąpienia alarmu

Przez określony czas układ komputerowego strojenia regulacji ogrzewania posadzki nie był w stanie osiągnąć efektywnych parametrów pracy.

Podczas strojenia ogrzewanie posadzki działa.

Więcej informacji dotyczącego nieprawidłowego strojenia

Czy myjnia działa?

Tak

Mieszacz ogrzewania posadzki nie reaguje

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23, 90 54 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Mieszacz ogrzewania posadzki nie reaguje

Powód wystąpienia alarmu

Siłownik mieszacza posiada element diagnostyczny pozwalający odczytać jego aktualne położenie względem zadanej wartości.

Jeżeli ta różnica pozycji zadanej od odczytanej się znacząco różni może to oznaczać awarię siłownika mieszacza.

Czy myjnia działa?

Tak

Niska temperatura powrotu

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23, 90 55 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Niska temperatura powrotu

Powód wystąpienia alarmu

Temperatura powracającej z obiegu cieczy jest poniżej wartości zalecanej (domyślnie 2 stopnie).

Czy myjnia działa?

Tak, ale system ogrzewania posadzki zostaje wyłączony.

Niska temperatura zasilania

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23, 90 56 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Niska temperatura zasilania

Powód wystąpienia alarmu

Temperatura zasilającej obieg cieczy jest poniżej wartości zalecanej (domyślnie 6 stopni).

Czy myjnia działa?

Tak, ale system ogrzewania posadzki zostaje wyłączony.

Smartheating wyłączony z powodu temperatury powrotu wyższej od zadanej

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23, 90 57 Ogrzewanie Posadzki - Smartheating Smartheating wyłączony z powodu temperatury powrotu wyższej od zadanej

Powód wystąpienia alarmu

Temperatura cieczy powracającej z obiegu jest wyższa niż temperatura cieczy zasilającej obieg ogrzewania.

Takie zachowanie może oznaczać awarię układu i nie jest możliwe podczas normalnej pracy ogrzewania i myjni.

Czy myjnia działa?

Tak, ale system ogrzewania posadzki zostaje wyłączony.

Comments