Skip to content

Myjnia

Myjnia

Za niskie ciśnienie wody zasilającej (myjnia nieczynna)

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 32 Myjnia Za niskie ciśnienie wody zasilającej (myjnia nieczynna)

Powód wystąpienia alarmu

Z powodu niskiego ciśnienia wody zasiljącej myjnia została wyłączona.

Czy myjnia działa?

Tak, ale stanowiska myjni są nieczynne

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Sprawdź czy zawór zasilający myjnie w wodę jest otwarty
 2. Jeżeli filtr na zasilaniu myjni (50um) jest brudny wymień go
 3. Jeżeli manometr na zasilaniu myjni wskazuje poniżej 2 bar poczekaj aż ciśnienie wróci do normy, jeżeli problem się powtarza oznacza to problemy związane z ciśnieniem w sieci wodociągowej - rozważ zakup elementu podnoszącego ciśnienie myjni.
 4. Jeżeli masz hydrofor sprawdź czy działa -. jeżeli manometr na wejściu wody do myjni wskazuje powyżej 2 bar a na myjni pojawia się ten sam alarm - skontaktuj się z serwisem.

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Sprawdź ustawienia związane z konfiguracją wody zasilającej w zakładce serwisowej: Serwis → Woda.
 2. Sprawdź presostat

  1. Poprawność podłączenia
   1. Poprawność działania
   2. Regulacja pesotatu na 2 bary
   3. Wymiana presostatu

Niepoprawna konfiguracja czujnika ciśnienia wody zasilajacej (presostat)

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
22 54 Myjnia Niepoprawna konfiguracja czujnika ciśnienia wody zasilajacej (presostat)

Powód wystąpienia alarmu

Programowa obsługa presostatu wody zasilającej została wyłączona mimo tego, że czujnik jest aktywny. Powoduje to możliwość działania myjni poniżej bezpiecznych wartości ciśnienia wody.

Czy myjnia działa?

Tak, ale nie jest zabezpieczona przed pracą bez wody

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Skonsultuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Sprawdź powód wyłączenia presostatu
 2. Sprawdź presostat.

  1. poprawność połączenia
   1. poprawność działania.
   2. regulacja presostatu na 2 bar
   3. wymiana presostatu

Niepoprawna konfiguracja czujnika ciśnienia wody zasilajacej (przetwornik)

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
22 53 Myjnia Niepoprawna konfiguracja czujnika ciśnienia wody zasilajacej (przetwornik)

Powód wystąpienia alarmu

Programowa obsługa przetwornika ciśnienia wody zasilającej została wyłączona mimo tego, że czujnik jest aktywny. Powoduje to możliwość działania myjni poniżej bezpiecznych wartości ciśnienia wody.

Czy myjnia działa?

Tak, ale nie jest zabezpieczona przed pracą bez wody

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Skonsultuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Sprawdź powód wyłączenia przetwornika
 2. Sprawdź przetwornik

  1. Poprawność podłączenia
   1. Poprawność działania
 3. Skonfiguruj przetwornik w sterowniku

  1. Wartości graniczne
   1. Filtr czasowy

Awaria głównego zasilania (czujnik kolejności faz)

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 40 Myjnia Awaria głównego zasilania (czujnik kolejności faz)

Powód wystąpienia alarmu

Czujnik kolejności faz (głównego zasilania prądowego myjni) wskazuje błąd

Czy myjnia działa?

Myjnia może działać nieprawidłowo

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Sprawdź czy nie ma awarii zasilania u dostawcy energii
 2. Sprawdź czy rozłącznik zasilania i bezpieczniki nie są uszkodzone

  1. W razie potrzeby wymień bezpiecznik lub podnieś zabezpieczenia
 3. Jeżeli problem pojawi się ponownie wezwij serwis

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Sprawdź CKF (Czujnik kolejności faz)
 2. Sprawdź poprawność podłączenia zasilania (3 fazy)
 3. Sprawdź poprawność podłączenia styku CKF
 4. Sprawdź poprawność regulacji pokrętłem przesunięcia fazy
 5. Sprawdź poprawność działania
 6. Wymień czujnik CKF

Zbiornik proszku wyłączony z powodu za niskiej temperatury kotła

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 93 Myjnia Zbiornik proszku wyłączony z powodu za niskiej temperatury kotła

Powód wystąpienia alarmu

Temperatura na kotle spadła poniżej zalecanego poziomu. Może to być spowodowane - bardzo dużym, chwilowym obłożeniem myjni.

Czy myjnia działa?

Tak, ale program proszku został przełączony na płynną chemię w zależności od ustawień

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Sprawdź czy kocioł działa prawidłowo.
 2. Upewnij się, że nie ma przerw w dostawie gazu.
 3. Sprawdź czy ustawiona temperatura kotła nie jest za niska.
 4. Sprawdź czy mieszacz wody jest poprawnie ustawiony (sprawdź temperaturę w trakcie pracy).

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Sprawdź alarmy na kotle
 2. Sprawdź czy wystąpiła awaria systemu odcinającego gaz
 3. Sprawdź poprawność ustawienia mieszczy wody

Comments