Skip to content

Cyrkulacja

Cyrkulacja

Zła konfiguracja presostatu cyrkulacji

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 20 Cyrkulacja Zła konfiguracja presostatu cyrkulacji oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Programowa obsługa presostatu cyrkulacji nie została poprawnie skonfigurowana. Czujnik ciśnienia cyrkulacji nie jest obsługiwany przez oprogramowanie.

Czy myjnia działa?

Tak, ale diagnostyka układu cyrkulacji jest ograniczona.

Niskie ciśnienie cyrkulacji

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 21 Cyrkulacja Niskie ciśnienie cyrkulacji oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Przez określony czas (domyślnie 60 sekund) po włączeniu pompy cyrkulacji, czujnik ciśnienia (presostat) nie wskazał odpowiedniej wartości (minimalnie 2 bar).

Czy myjnia działa?

Tak, ale system cyrkulacji działa w trybie awaryjnym (w zależności od wybranego trybu)

Przekroczony czas napełniania studni cyrkulacji

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 23 Cyrkulacja Przekroczony czas napełniania studni cyrkulacji oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Zbiornik wody cyrkulacji nie został uzupełniony do odpowiedniego poziomu (określanego przez elektroniczny pływak zbiornika cyrkulacji), mimo otwartego elektrozaworu dolewania wody do zbiornika.

Czy myjnia działa?

Tak, ale ilość wody w zbiorniku cyrkulacji może być niewystarczająca do poprawnej pracy cyrkulacji co może spowodować wejście w tryb awaryjny.

Uwaga, zwiększone zużycie wody! Cyrkulacja na elektrozaworach włączona z powodu awarii pompy lub presostatu cyrkulacji

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 26 Cyrkulacja Uwaga, zwiększone zużycie wody! Cyrkulacja na elektrozaworach włączona z powodu awarii pompy lub presostatu cyrkulacji oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Został uruchomiony jeden z trybów awaryjnych pracy cyrkulacji, wywołany błędem numer 21 lub 27.

Czy myjnia działa?

Tak, ale cyrkulacja pracuje na elektrozaworach programowych (program spłukiwania na ciśnieniu sieciowym).

Czujnik ciśnienia cyrkulacji (presostat) nie reaguje prawidłowo

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 27 Cyrkulacja Czujnik ciśnienia cyrkulacji (presostat) nie reaguje prawidłowo oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Czujnik ciśnienia cyrkulacji nie wskazuje prawidłowej wartości ciśnienia mimo włączenia pompy obiegowej wody.

Czy myjnia działa?

Tak, ale system cyrkulacji działa w trybie awaryjnym (w zależności od wybranego trybu)

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Sprawdź czy zawór za na magistrali wodnej cyrkulacji jest otwarty.
 2. Jeżeli filtr cyrkulacji jest brudny należy go wymienić.
 3. Jeżeli pompa się uruchamia i wskazanie ciśnienia jest powyżej 1 bar należy skontrolować czystość studni cyrkulacji oraz stan ssaka znajdującego się wewnątrz
 4. Jeżeli po uruchomieniu pompy cyrkulacji manometr wskazuje ciśnienie powyżej 2 bar, a mimo tego pompa nadal się wyłącza i układ cyrkulacji wchodzi w tryb serwisowy - skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Sprawdź presostat

  1. Poprawność podłączenia
   1. Poprawność działania.
   2. Regulacja presostatu na 2 bary
   3. Wymiana presostatu
 2. Sprawdź reduktor ciśnienia

  1. Zweryfikuj jego działanie
  2. Regulacja ciśnienia na 3 bar
  3. Wymiana reduktora

Ryzyko uszkodzenia pompy! Włączony tryb ignorowania alarmów cyrkulacji.

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 28 Cyrkulacja Ryzyko uszkodzenia pompy! Włączony tryb ignorowania alarmów cyrkulacji. oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Został uruchomiony jeden z trybów awaryjnych pracy cyrkulacji, wywołany błędem numer 21 lub 27.

Czy myjnia działa?

Tak, ale pompa cyrkulacji wody może zostać uszkodzona w przypadku pracy na zbyt niskim ciśnieniu lub na suchobiegu.

Brak ciśnienia na presostacie przy wstrzykiwaniu gorącej wody

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 29 Cyrkulacja Brak ciśnienia na presostacie przy wstrzykiwaniu gorącej wody oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

W przypadku uruchomienia gorącej cyrkulacji (dopuszczenia ciepłej wody do systemy cyrkulacji), czujnik ciśnienia (presostat) nie wskazał odpowiedniej wartości co może być przyczyną niepoprawnie działającego wtrysku ciepłej wody.

Czy myjnia działa?

Tak, ale system cyrkulacji z dolewaniem ciepłej wody nie działa prawidłowo. W przypadku dolewania ciepłej wody, pompa obiegowa jest wyłączana na ten czas. Jeżeli w trakcie wtrysku nie ma wody, może dojść do zamarznięcia wody w wężach i lancach.

Uwaga, ryzyko zamarznięcia myjni. Cyrkulacja wyłączona z powodu awarii pompy lub presostatu cyrkulacji

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 42 Cyrkulacja Uwaga, ryzyko zamarznięcia myjni. Cyrkulacja wyłączona z powodu awarii pompy lub presostatu cyrkulacji oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Został uruchomiony jeden z trybów awaryjnych pracy cyrkulacji, wywołany błędem numer 21 lub 27.

Czy myjnia działa?

Tak, ale cyrkulacja na myjni jest całkowicie wyłączona przez co może dojść do zamarznięcia wody w wężach i lancach.

Gorąca cyrkulacja wyłączona z powodu niskiej temperatury kotła

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 44 Cyrkulacja Gorąca cyrkulacja wyłączona z powodu niskiej temperatury kotła oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Zbyt niska temperatura wody w kotle (domyślnie poniżej 40 stopni) nie pozwala na poprawne funkcjonowanie systemów myjni pracujących na ciepłej wodzie, przez co cyrkulacja ciepłowodna została wyłączona.

Czy myjnia działa?

Tak, ale do systemu cyrkulacji nie jest dopuszczana gorąca woda.

Trwa procedura wymiany filtra, cyrkulacja przełączona na elektrozawory

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 45 Cyrkulacja Trwa procedura wymiany filtra, cyrkulacja przełączona na elektrozawory oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Włączono procedurę wymiany filtra cyrkulacji, wymuszając cyrkulację myjni na elektrozaworach.

Czy myjnia działa?

Tak

Cyrkulacja: Procedura wymiany filtra nie została zakończona

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 46 Cyrkulacja Procedura wymiany filtra nie została zakończona oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Alarm generowany jest po godzinie od rozpoczęcia wymiany fitlra cyrkulacj, gdy procedura wymiany nie została zakończona (nie został odciśnięty przycisk).

Czy myjnia działa?

Tak.

Cyrkulacja: zła konfiguracja przetwornika ciśnienia

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 114 Cyrkulacja zła konfiguracja przetwornika ciśnienia oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Oprogramowanie myjni wykryło przetowrnik ciśnienia cyrkulacji, mimo wyłączonej danej funkcji. Aby funkcja działał poprawnie, należy ją poprawnie skonfigurować w trybie serwisowym.

Cyrkulacja: niskie ciśnienie (przetwornik)

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 115 Cyrkulacja niskie ciśnienie (przetwornik) oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Wartość wskazania ciśnienia cyrkulacji spadła poniżej 3 bar (ustawienie domyślne), cyrkulacja działa nadal ale należy sprawdzić co spowodowało spadek ciśnienia.

Cyrkulacja: za niskie ciśnienie (przetowornik)

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 116 Cyrkulacja za niskie ciśnienie (przetwornik) oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Wartość wskazania ciśnienia cyrkulacji spadła poniżej 1,5 bar (ustawienie domyślne), cyrkulacja przełączyłą się w jeden z trybów awaryjnej pracy cyrkulacji.

Cyrkulacja: czujnik ciśnienia cyrkulacji (przetwornik) nie reaguje prawidłowo

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 117 Cyrkulacja czujnik ciśnienia cyrkulacji (przetwornik) nie reaguje prawidłowo* oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Mimo wyłączonej pompy obiegowej wody cyrkulacji, przetwornik ciśnienia wskazuje wartość większą od 0 bar.

Cyrkulacja: brak wskazania ciśnienia (na przetworniku) przy wtryskiwaniu gorącej wody

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 118 Cyrkulacja brak wskazania ciśnienia (na przetworniku) przy wtryskiwaniu gorącej wody oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Nie wykryto wzrostu ciśnienia podczas wtryskiwania gorącej wody w układ cyrkulacji, co może sugerować niepoprawną pracę elektrozaworów wtryskujących lub problemy z ciśnieniem gorącej wody na magistrali zasilającej.


Comments