Skip to content

Chemia i dozowanie

Dozowanie (automatyczny zbiornik z proszkiem)

Przekroczony czas napełniania zbiornika proszku

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 91 Myjnia Przekroczony czas napełniania zbiornika proszku oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Czas uzupełniania zbiornika proszku (domyślnie 5 minut) do maksymalnego poziomu został przekroczony. Czas liczony jest tylko w momencie gdy program mycia zasadniczego na proszku nie jest używany.

Czy myjnia działa?

Tak, ale zbiornik z proszkiem może działać niepoprawnie i przejść do jednego z trybów awaryjnych.

Brak wody w zbiorniku proszku

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 92 Myjnia Brak wody w zbiorniku proszku oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Pływak określający minimalny stan wody w zbiorniku nie jest aktywny, przez co nie jest możliwe korzystanie z programu proszku.

Czy myjnia działa?

Tak, ale zbiornik z proszkiem działa niepoprawnie i pracuje w trybie awaryjnym.

Myjnia: Zbiornik proszku wyłączony z powodu za niskiej temperatury kotła

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 93 Myjnia Zbiornik proszku wyłączony z powodu za niskiej temperatury kotła oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Temperatury wody w kotle spadła poniżej 40°C co uniemożliwia poprawne rozpuszczenie proszku. Alarm wystąpi tylko w przypadku gdy do myjni jest podłączony czujnik temperatury wody w kotle.

Czy myjnia działa?

Tak, ale zbiornik z proszkiem działa niepoprawnie i pracuje w trybie awaryjnym.

Awaria elektrozaworu lub czujnika poziomu zbiornika proszku : zbiornik przelany

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 94 Myjnia Awaria elektrozaworu lub czujnika poziomu zbiornika proszku : zbiornik przelany oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Pływak przelewowy został aktywowany co może sugerować awarię elektrozaworu przepuszczającego i przelewającego wodę lub błąd pływaka.

Zbiornik spróbuje dokonać autonaprawy poprzez wstrzymanie dolewania wody do zbiornika i opróżnienie wody ze zbiornika.

Czy myjnia działa?

Tak, ale zbiornik z proszkiem działa niepoprawnie i spróbuje dokonać autonaprawy. Jeżeli autonaprawa się nie powiedzie zbiornik będzie pracować w trybie awaryjnym.

Awaria dolnego czujnika poziomu dozowania proszku

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 95 Myjnia Awaria dolnego czujnika poziomu dozowania proszku oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Pływaki zainstalowane w zbiorniku wody nie pracują poprawnie, sterownik wykrył niepoprawne wskazanie dolnego pływaka (brak sygnału z dolnego pływaka podczas uzupełniania, ale sygnał pojawił się z górnego pływaka)

Czy myjnia działa?

Tak, ale zbiornik z proszkiem działa niepoprawnie i spróbuje dokonać autonaprawy. Jeżeli autonaprawa się nie powiedzie zbiornik będzie pracować w trybie awaryjnym.

Awaria średniego czujnika poziomu dozowania proszku

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 96 Myjnia Awaria średniego czujnika poziomu dozowania proszku oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Pływaki zainstalowane w zbiorniku wody nie pracują poprawnie, sterownik wykrył niepoprawne wskazanie górnego pływaka (brak sygnału z górnego pływaka podczas uzupełniania, ale sygnał pojawił się z przelewowego pływaka)

Czy myjnia działa?

Tak, ale zbiornik z proszkiem działa niepoprawnie i spróbuje dokonać autonaprawy. Jeżeli autonaprawa się nie powiedzie zbiornik będzie pracować w trybie awaryjnym.

Poziom chemii - czujniki cyfrowe

Niski poziom chemii - program

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
90 101, 105, 109, 113, 117 Chemia Niski poziom chemii - program oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Niski poziom chemii dla danego programu mycia.

  • Pomiar cyfrowy rozszerzony - poziom chemii wskazany przez czujnik <50%
  • Pomiar cyfrowy podstawowy - poziom chemii wskazany przez czujnik <25%

Czy myjnia działa?

Tak, ale na danym programie może zabraknąć chemii.

Brak chemii - program

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
90 102, 106, 110, 114, 118 Chemia Brak chemii - program oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Brak chemii dla danego programu mycia.

  • Pomiar cyfrowy rozszerzony - poziom chemii wskazany przez czujnik <25%

Czy myjnia działa?

Tak, ale na danym programie może zabraknąć chemii.

Poziom chemii - czujniki analogowe

Niski poziom chemii - program

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 0, 1, 3, 4 Chemia Niski poziom chemii - program oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Niski poziom chemii dla danego programu mycia.

  • Pomiar analogowy - poziom chemii wskazany przez czujnik <15%

Czy myjnia działa?

Tak, ale na danym programie może zabraknąć chemii.

Mała ilość proszku

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
23 2 Chemia Mała ilość proszku oprogramowanie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Niski poziom chemii dla danego programu mycia.

  • Pomiar analogowy - poziom chemii wskazany przez czujnik <15%

Czy myjnia działa?

Tak, ale na danym programie może zabraknąć chemii.

Comments