90057/ Smartheating wyłączony z powodu temperatury powrotu wyższej od zadanej - stacja A

ID Alarm Kategoria Poziom
90057 Smartheating wyłączony z powodu temperatury powrotu wyższej od zadanej - stacja A Ogrzewanie information

Powód wystąpienia alarmu

Temperatura cieczy powracającej z obiegu jest wyższa niż temperatura cieczy zasilającej obieg ogrzewania.

Takie zachowanie może oznaczać awarię układu i nie jest możliwe podczas normalnej pracy ogrzewania i myjni.

Czy myjnia działa?

Tak, ale system ogrzewania posadzki zostaje wyłączony.

Czynności do wykonania przez operatora

Comments