90054/ Mieszacz ogrzewania posadzki nie reaguje - stacja A

ID Alarm Kategoria Poziom
90054 Mieszacz ogrzewania posadzki nie reaguje - stacja A Ogrzewanie ignore

Powód wystąpienia alarmu

Siłownik mieszacza posiada element diagnostyczny pozwalający odczytać jego aktualne położenie względem zadanej wartości.

Jeżeli ta różnica pozycji zadanej od odczytanej się znacząco różni może to oznaczać awarię siłownika mieszacza.

Czy myjnia działa?

Tak

Czynności do wykonania przez operatora

Comments