90051/ Nieudane strojenie regulatora powrotu smartheating - stacja A

ID Alarm Kategoria Poziom
90051 Nieudane strojenie regulatora powrotu smartheating - stacja A Ogrzewanie information

Powód wystąpienia alarmu

Przez określony czas układ komputerowego strojenia regulacji ogrzewania posadzki nie był w stanie osiągnąć efektywnych parametrów pracy.

Podczas strojenia ogrzewanie posadzki działa.

Więcej informacji dotyczącego nieprawidłowego strojenia

Czy myjnia działa?

Tak

Czynności do wykonania przez operatora

Comments