90047/ Przekroczony czas strojenia regulatora ADVANCED - stacja A - możliwość przełączenia trybu pracy na BASIC

ID Alarm Kategoria Poziom
90047 Przekroczony czas strojenia regulatora ADVANCED - stacja A - możliwość przełączenia trybu pracy na BASIC Ogrzewanie information

Powód wystąpienia alarmu

W przypadku reinicjalizacji nastaw regulatorów, która może nastąpić w przypadku aktualizacji oprogramowania, został przekroczony maksymalny czas strojenia [regulatora ADVANCED][1].

Nie oznacza to jednak, że układ regulacji nie działa poprawnie ale warunki w jakich układ próbował dobrać optymalne nastawy regulatorów były zmienne.

Tak się dzieje gdy załączenie ogrzewania posadzki działa na granicy temperatury załączenia/wyłączenia. (domyślnie 2 stopnie)

Ogrzewanie posadzki w tym czasie działa prawidłowo, na parametrach domyślnych, niezaadaptowanych do danego obiektu.

W przypadku wielokrotnego występowania tego alarmu przełącz ogrzewanie na [podstawowe (BASIC)][2] lub skontaktuj się z serwisem.

Czy myjnia działa?

Tak

Czynności do wykonania przez operatora

 1. Przełącz ogrzewanie na BASIC.
 2. Skontaktuj się z serwisem.

Czynności do wykonania przez serwis

 1. Skontroluj parametry [Smartheating][1]
 2. Sprawdź poprawność układu ogrzewania posadzki:

  1. Sprawdź czy mieszacz reaguje poprawnie, czy się nie zacina.
   1. Sprawdź ciśnienie cieczy roboczej w magistrali ogrzewania posadzki.
   2. Sprawdź ustawienia związane z zadaną temperaturą CO
   3. Sprawdź ustawienia pomp ogrzewania

Comments