90014/ Osmoza: Ciśnienie wody za zamkniętym elektrozaworem

ID Alarm Kategoria Poziom
90014 Osmoza: Ciśnienie wody za zamkniętym elektrozaworem Osmoza warning

Powód wystąpienia alarmu

Presostat wskazuje ciśnienie pomimo zamkniętego elektrozaworu osmozy

Czy myjnia działa?

Tak, ale produkcja osmozy jest wyłączona

Czynności do wykonania przez operatora

  1. Sprawdź czy manometr za presostatem na instalacji wody osmotycznej wskazuje ciśnienie większe niż 1 bar jeśli tak, to wymień zestaw naprawczy w elektrozaworze, jeśli nie, to wyreguluj lub wymień presostat na nowy
  2. Jeśli nie wiesz jak to zrobić lub powyższe naprawy nie pomogły - skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

  1. Sprawdź presostat.

  2. Poprawność połączenia

  3. Poprawność działania
  4. Regulacja presostatu na 1 bar
  5. Wymiana presostatu

  6. Sprawdź poprawność działania elektrozaworu osmozy

Comments