60001/ Myjnia nie nawiązała połączenia od:

ID Alarm Kategoria Poziom
60001 Myjnia ponad 6 godzin nie nawiązała połączenia, ostatni kontakt: Carwash Manager error

Powód wystąpienia alarmu

Myjni nie udało się nawiązać połączenia z serwerem od 12 godzin.

Czy myjnia działa?

Nie można określić z pewnością czy myjnia działa. Brak nadwanych danych do Carwash Managera może być spowodowany awarią myjni (sterownik) lub przerwą w dostawie Internetu.

Czynności do wykonania przez operatora

Jeżeli brak komunikacji wystąpił sporadycznie, to upewnij się czy:

  • na myjni jest stabilne połączenie internetowe
  • nie ma problemów z zasilaniem myjni (sterownika) lub zasilaniem routera

Jeżeli brak komunikacji występuje stale, to upewnij się czy:

  • włączona jest komunikacja z serwerem na sterowniku PLC
  • konfiguracja sterownika PLC lub CarwashManager jest poprawna
  • nieaktualne oprogramowanie na myjni
  • skontaktuj się z serwisem (a stronie System\Firmware sprwadź numer seryjny sterownika, adres MAC i wersje programu i prześlij je do weryfikacji)

Comments