23433/ Rozmieniarka: Niepoprawne napięcie zasilania wyświetlacza

ID Alarm Kategoria Poziom
23433 Rozmieniarka: Niepoprawne napięcie zasilania wyświetlacza Rozmieniarka error

Powód wystąpienia alarmu

Napięcie na rozmieniarce jest większe niż 25V, lub mniejsze niż 22V. Prawidłowe napięcie na rozmieniarce powinno wynosić 24V. Niepoprawne wartości mogą być spowodowane uszkodzeniem wyświetlacza, zwarciem, uszkodzeniem któregoś z urządzeń peryferyjnych, lub samego zasilacza.

Czy myjnia działa?

Tak, ale na rozmieniarka będzie działać niewłaściwie, z ryzykiem uszkodzenia urządzeń peryferyjnych.

Czynności do wykonania przez operatora

  1. Wyłącz rozmieniarkę
  2. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

  1. Odłącz wszystkie urządzenia i zobacz czy alarm dalej występuje
  2. Podłączaj po kolei urządzenia aby przetestować, które z urądzeń powoduje przeciążenie
  3. Sprawdź napięcie zasilania na zasilaczu
  4. Wymień bezpiecznik w wyświetlaczu

Comments