23432/ Rozmieniarka: Przeciążenie prądowe wyświetlacza

ID Alarm Kategoria Poziom
23432 Rozmieniarka: Przeciążenie prądowe wyświetlacza Rozmieniarka error

Powód wystąpienia alarmu

Wyświetlacz, lub urządzenie peryferyjne działa w sposób nieprawidłowy co powoduje zbyt wysoki pobór prądu większy niż 2.5 amper. Zbyt wysoki pobór prądu może dążyć do przepalenia bezpiecznika w wyświetlaczu.

Czy myjnia działa?

Tak, ale wadliwy wyświetlacz może spowodować uszkodzenia pozostałych wyświetlaczy na myjni. Któreś z urządzeń peryferyjnych lub sam wyświetlacz może działać nieprawidłowo.

Czynności do wykonania przez operatora

  1. Odłącz rozmieniarkę
  2. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

  1. Wyłącz zasilanie na wyświetlaczu
  2. Skontroluj wyświetlacz, czy nie są widoczne przepalenia na płytce
  3. Odłącz wszystkie urządzenia od wyświetlacza
  4. Podłączaj urządzenia po kolei aby sprawdzić czy któreś z nich robi przeciążenie

Comments