23422/ Rozmieniarka: Niski poziom monet - Hopper A

ID Alarm Kategoria Poziom
23422 Rozmieniarka: Niski poziom monet - Hopper A Rozmieniarka warning

Powód wystąpienia alarmu

Czy myjnia działa?

Czynności do wykonania przez operatora

Comments