23220/ Stanowisko 1: Niepoprawne napięcie zasilania wyświetlacza

ID Alarm Kategoria Poziom
23220 Stanowisko 1: Niepoprawne napięcie zasilania wyświetlacza Stanowiska error

Powód wystąpienia alarmu

Napięcie na stanowisku jest większe niż 25V, lub mniejsze niż 22V. Prawidłowe napięcie na stanowisku powinno wynosić 24V. Niepoprawne wartości mogą być spowodowane uszkodzeniem wyświetlacza, zwarciem, uszkodzeniem któregoś z urządzeń peryferyjnych, lub samego zasilacza.

Czy myjnia działa?

Tak, ale na stanowisko będzie działać niewłaściwie, z ryzykiem uszkodzenia urządzeń peryferyjnych.

Czynności do wykonania przez operatora

  1. Wyłącz stanowisko
  2. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

  1. Odłącz wszystkie urządzenia i zobacz czy alarm dalej występuje
  2. Podłączaj po kolei urządzenia aby przetestować, które z urądzeń powoduje przeciążenie
  3. Sprawdź napięcie zasilania na zasilaczu
  4. Wymień bezpiecznik w wyświetlaczu

Comments