23210/ Stanowisko 1: Niepoprawne oprogramowanie wyświetlacza

ID Alarm Kategoria Poziom
23210 Stanowisko 1: Niepoprawne oprogramowanie wyświetlacza Stanowiska warning

Powód wystąpienia alarmu

Oprogramowanie na stanowisku nie jest kompatybilne z oprogramowaniem myjni.

Czy myjnia działa?

Tak, ale niektóre funkcje stanowiska z niekompatybilnym oprogramowaniem mogą nie być obsługiwane, lub stanowisko może działać niepoprawnie.

Czynności do wykonania przez operatora

  1. Skontaktuj się z serwisem

Czynności do wykonania przez serwis

  1. Zaktualizuj oprogramowanie wyświetlacza do wersji kompatybilnej z oprogramowaniem myjni
    1. Pamiętaj, aby wgrać najnowsze oprogramowanie z danej wersji
    2. Warto zaktualizować wszystkie wyświetlacze, aby korzystały z tej samej wersji oprogramowania na całej myjni

Comments